Datum plaatsing: 09 september 2021

Rijksarchivaris Jan Sanders Ridder in de Orde van Oranje Nassau


Rijksarchivaris Jan Sanders Ridder in de Orde van Oranje Nassau


Gestel (Meierijstad): Bij zijn afscheid van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) is Jan Sanders benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Han Looijen mocht hem de versierselen uitreiken. Dungenaar Jan Sanders (7 mei 1955) was bekend als Rijksarchivaris, Provinciearchivaris en Gemeente- en
Waterschapsarchivaris.


Burgemeester Looijen: “Na ruim 40 dienstjaren gaat archivaris dr. J.G.M. Sanders met pensioen. Dat is een mooi moment om stil te staan bij alles wat hij de afgelopen decennia heeft betekend voor het bewaren van de Brabantse geschiedenis en het delen van zijn kennis hierover. Voor Jan Sanders is dit veel meer dan een baan; naast zijn dienstverband besteedt hij namelijk het grootste deel van zijn vrije tijd aan deze materie. Hij was en is actief voor vele verenigingen en stichtingen die betrokken zijn bij het behoud van het Brabants (Cultureel) erfgoed. Daarnaast heeft hij een lange lijst van publicaties op zijn naam staan. Ik durf dan ook met een gerust hart te stellen dat onze Jan Sanders uit Den Dungen veel voor de gemeenschap betekend heeft. Ook ik heb met Jan Sanders mogen samenwerken. Zijn deskundigheid, integriteit en dienstverlening zijn me bijgebleven. Het is me dan ook een groot genoegen dat ik hem deze prachtige koninklijke onderscheiding mocht uitreiken. Hij
heeft het dik verdiend.”

Inzet voor de gemeenschap
Naast zijn werk als archivaris heeft Jan (J.G.M.) Sanders zich ook op andere terreinen jarenlang ingezet voor de gemeenschap. Sinds 1986 voor de Stichting Brabantse Bronnen - Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, deel II. In deze periode was hij secretaris en huidige vice-voorzitter en was hij betrokken bij de realisatie van het Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, deel II. In 2009 is de Stichting Brabantse Bronnen opgericht, met het oog op een doorstart van het Oorkondenboek van Noord-Brabant. Sanders is betrokken bij de begeleiding van de ontsluiting van Middeleeuwse Brabantse Bronnen.

In de periode 1997-2010 was de Jan Sanders actief voor het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het huidige Huygens ING. Als redactielid droeg hij bij en gaf hij leiding aan het (online) beschikbaar en toegankelijk maken van bronnen die betrekking hebben op de Nederlandse geschiedenis en cultuur, vooral het ontsluiten van middeleeuwse en vroeg-moderne bronnen (voornamelijk Latijnse). Sanders zorgde voor de publicatie, was daarbij contactpersoon en initieerde de daarbij behorende plechtige en feestelijke presentaties.

De heer Sanders was van 1999-2006 redactielid van het Noord Brabants Historisch Jaarboek en schreef hiervoor ook zelf diverse artikelen, zoals 'De strijd van de Commissie van Breda om de geestelijke goederen' (Noord-Brabants Historisch Jaarboek 14 - 1997) en 'De Bossche kroniekschrijvers Molius en Cuperinus. Een paar apart' (Noord-Brabants Historisch Jaarboek 21 - 2004).

Kloosters
Sinds 2005 zet de heer Sanders zich in voor het kenniscentrum vzw Cartusiana en hun netwerk. Hij is lid van de vereniging en algemene vergadering en grotendeels verantwoordelijk voor de inventarisatie en ontsluiting van de bewaarde archieven van 2 Kartuizerkloosters, schreef publicaties hierover en organiseerde bijeenkomsten.

De heer Sanders is sinds 2008 nauw betrokken bij de Abdij van Berne als lid van de erfgoedcommissie en meewerkend archivaris. Hij beheert het historisch archief van de Abdij, waarbij hij zich inzet voor de openstelling van het archief via moderne media. De heer Sanders maakt binnen de Abdij ook deel uit van de erfgoedcommissie. Hij heeft zich enorm ingezet voor de digitalisering van de archieven van de Abdij.

De heer Sanders is sinds de oprichting in 2010 betrokken bij de Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel. In eerste instantie als voorzitter en later (tot op heden) als adviseur van het bestuur. Hij houdt zich voor de stichting onder meer bezig met inventarisatie van de archieven, onderzoek doen naar de oorsprong van het klooster en samenvattingen maken van perkamenten oorkonden. Hij heeft ervoor gezorgd dat het archief van de stichting volledig digitaal toegankelijk is, gaf diverse lezingen over de kartuizers. Ook schreef hij een boek in opdracht van de stichting: 'Kartuizers in het land van de Dommel'. Daarnaast was hij betrokken bij het schrijven van een wetenschappelijke uitgave over het klooster, de Domus Prope Buscumducis. Momenteel is de heer Sanders voor de stichting betrokken bij het voorbereiden van een tentoonstelling over kloosterorders
in Museum Krone te Uden.

Verder is de heer Sanders lid van de werkgroep ‘Norbertijnergeschiedenis in de Nederlanden’ die de jaarlijkse studie/contactdag organiseert voor geďnteresseerden over de Norbertijnen en Norbertinessen in Nederland en Vlaanderen. Tot slot zet de heer Sanders zich ook in voor buurtvereniging De Poeldonk in Den Dungen (sinds 1996).Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13977