Datum plaatsing: 21 september 2021 - Laatst gewijzigd: 21-09-2021 12:17:40

Muziekverenigingen, gemeente, onderwijs en Huis73 komen tot MuziekAkkoord


Muziekverenigingen, gemeente, onderwijs en Huis73 komen tot MuziekAkkoord


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Méér muziek in de klas voor Bossche basisschoolleerlingen

Structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen, daar staat Méér muziek in de klas voor. Muziekverenigingen, de gemeente, het onderwijs en cultuuraanbieders hebben de krachten gebundeld om tot een Bosch MuziekAkkoord te komen. Op donderdag 15 juli werd dat Akkoord ondertekend bij Huis73. Op 19 september werd het muziekakkoord muzikaal omlijst!


Ondertekening
Kinderburgemeester Job, wethouders, schoolbestuurders en vertegenwoordigers van diverse culturele, muzikale en educatieve partners waren aanwezig voor de officiële ondertekening. Muziekdocent Lex citeerde uit het lied van docente Roos Braam: “Muziek laat je hersens kraken en er gaan nieuwe luikjes open”. Jan Heijmans, College van Bestuur Signum zei: “Samen muziek maken laat onderlinge verschillen
vervagen, muziek verbroedert!” Eigenlijk zou de ondertekening plaatsvinden op Zomerterras Zuid aan het Zuiderpark, maar dat ging wegens het slechte weer niet door. Gelukkig kon de ondertekening verplaatst worden naar Huis73. De geplande muzikale omlijsting door kinderen was daar helaas vanwege de beperkte binnenruimte niet mogelijk maar werd verplaatst.

Een muzikale omlijsting van het muziekakkoord
Op zondagochtend 19 september 2021 vond deze muzikale omlijsting alsnog plaats tijdens een zonnig concert van de Orthense Harmonie op Fort Orthen. De Kinderen van KC Meander en blazersklas Het Palet openden dit concert met spetterende optredens. Op de vraag van Ton Geerts, vanuit de kerngroep Meer Muziek in de Klas, wie er zenuwachtig was voor het optreden, gingen de handen van alle kinderen uit de klas van juf Roos Braam de lucht in. Eenmaal los was er van zenuwen echter niets te merken en zongen ze de sterren van de hemel onder begeleiding van juf Roos op piano en kinderen op trommels en fluiten. Ook de kinderen van blazersklas Het Palet lieten zich, gesteund door het instaporkest en opleidingsorkest van de Orthense Harmonie, op hun best horen met het lied Shot Gun. Het plezier spatte van de optredens af en dat is precies de reden waarom Meer Muziek in de Klas zo belangrijk is. De kinderen kregen alsnog hun welverdiend en daverend applaus van het publiek dat in grote getale aanwezig was.

Waarom Méér muziek in de klas?
Muziek raakt mensen en brengt ze samen. Het helpt kinderen te ontdekken wie ze zijn en wie ze willen worden. Het stimuleert hun inlevingsvermogen, de sociale binding en de creativiteit. Muziek wordt daarom in het onderwijs niet alleen ingezet als doél, maar juist als middel om te leren. De ambitie van het MuziekAkkoord is dat steeds meer muziekverenigingen en basisscholen zich aansluiten om zo muziekonderwijs dichtbij alle Bossche basisschoolleerlingen te brengen.

Méér Muziek in de Klas
Méér Muziek in de Klas brengt als landelijk platform - met Koningin Máxima als erevoorzitter – regionale partijen samen om draagvlak én slagkracht te creëren voor structureel muziekonderwijs op basisscholen in Nederland en het Caraïbisch gebied.

Op de hoogte blijven
Kijk voor meer informatie over Méér Muziek in de Klas op www.meermuziekindeklas.nl of ga naar Facebook en Instagram.

Foto door Peter van Hoof
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.31462