Datum plaatsing: 25 september 2021

Landgoed Coudewater ecologisch klaar voor de toekomst


Landgoed Coudewater ecologisch klaar voor de toekomst


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Toen het landgoed Coudewater in de verkoop kwam werden er vooraf eisen en criteria bepaald waaraan de koper moest voldoen. Daarmee wilde de gemeente recht doen aan de waardevolle historie en zekerheden stellen voor de toekomst. De ideeën die de uiteindelijke koper, VOF Land van Coudewater, had, sloten helemaal aan bij de toch wel
ideële doelstellingen.


Door Herman van Dinther

Hans Hartman die namens de VOF vanaf het begin bij de ontwikkeling van het landgoed betrokken is, onderstreept het belang van een evenwichtig samengesteld ontwerpteam. “De balans in zo’n team bereik je niet alleen door met architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan tafel te gaan zitten. Gezien het belang van de natuur elementen op het landgoed hebben wij meteen een ecoloog en een boomadviseur in het team opgenomen. Omdat wij in alle opzichten waarde hechten aan kwaliteit bij de professionele inbreng van adviseurs kozen wij voor Royal HaskoningDHV dat al 140 jaar toonaangevend is als ingenieursbureau in advies en projectmanagement. Namens dat gerenommeerde bureau maakt Arend de Wilde als ecoloog deel uit van ons ontwerpteam.”
Arend (60), die al twintig jaar bij het genoemde bureau werkzaam is: “Wanneer een projectontwikkelaar een groene doelstelling heeft dan is het verstandig om ons vanaf het begin erbij te betrekken want in de praktijk zie je vaak dat het achteraf pleisters plakken wordt en dat is jammer. Zeker op het landgoed Coudewater is het van belang om het groen te behouden en zo mogelijk toe te voegen. Dat laatste is in Coudewater beperkt mogelijk omdat er al veel groen is dus zoeken we het hier vooral in het aanbrengen van nieuwe kleine elementen die kansen voor planten en dieren toevoegen of versterken.”

Ruimte voor natuur
Hans: “Wij hebben als ontwikkelaar aangegeven dat we aandacht voor de natuur uitermate belangrijk vinden. Dat dient uiteindelijk ook een commercieel doel omdat kopers graag in een natuurlijke omgeving willen wonen, daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Per saldo zullen de investeringen die wij in de gehele ontwikkeling van het landgoed doen toch moeten renderen. In de praktijk blijkt overigens volgens de NVM dat vastgoed in een groene omgeving vier tot acht procent meerwaarde brengt dus in die zin zijn onze uitgangspunten voor de hand liggend.”

Arend: ”Natuur moet niet de vijand zijn die de ontwikkeling in de weg staat maar er is toch echt wel heel veel mogelijk om tot evenwichtige uitgangspunten te komen. Je moet nagaan waar de ambities liggen, waar we die kunnen versterken en waar we knelpunten kunnen ondervinden en die dan oplossen. Het is een gegeven dat er andere gebruikers komen op het landgoed dan voorheen. Zo kan het gaan gebeuren dat er soms een das in je tuin op bezoek komt. Er is namelijk een dassenfamilie die een burcht heeft op de Wamberg en Coudewater als onderdeel van hun leefgebied heeft. Er gaan dus mensen samenwonen met de das en het is dan wel handig dat zij dat weten en ook hoe zij ermee kunnen omgaan. Maar we kunnen dassen en dieren verleiden om ergens wel of niet te komen. We gaan een logisch tracé aanbrengen voor de das, een soort stratenpatroon waar wormen, slakken en gevallen fruit te eten zijn. Dassen hoeven overigens niet veel last van mensen te hebben want zij zijn vooral ’s nachts actief, mits ze maar voldoende rustige plekken hebben die ze goed kunnen bereiken. En het heeft voor de bewoners straks natuurlijk zijn charme wanneer je dassen in je achtertuin hebt.”

Kamsalamander verleiden
Hans: “We hebben er heel bewust voor gekozen om een flink stuk van het landgoed extra voor natuur te bestemmen, vandaar uiteraard dat we blij zijn met de inbreng van Arend die met creatieve en praktisch haalbare ideeën komt. Zo creëren we een ecologische verbindingszone tegen de Wetering aan waarin we slechts negen woningen opnemen voor bewoners die snappen dat ze in de natuur wonen en daar rekening mee houden.”
Arend: “Door natuurelementen toe te voegen willen we bijvoorbeeld de kamsalamander verleiden om zich op het landgoed te vestigen. We weten dat dit veeleisende diertje op de Wamberg woont. We gaan eraan werken om te voldoen aan het complete pakket van eisen dat de kamsalamander stelt. Zo leggen we speciale poelen aan, één ervan als een first date hotel en één voor volwassen salamanders. Daarmee bieden we ruimte om er te
overwinteren en in de zomer zich voort te planten We forceren geen verhuizing of gaan dieren verplaatsen, nee ze moeten het zelf vinden. We weten wel dat wanneer de veeleisende kamsalamander er kan leven, de omgeving geschikt is voor veel meer andere dieren. Zo verwachten we dat er op het landgoed volop libellesoorten, waterkevers, andere amfibiesoorten, de waterspitsmuis en enorm veel waterplanten zullen komen.
Hans: “We leggen de poelen aan op een plek waar het van nature past, we nemen hiervoor een oude beektak in het gebied dat vroeger moerassig was. Wat we ook gaan toevoegen zijn takkenhopen die een fijne verstopplaats vormen voor egels, amfibieën en insecten. Door bewust te kijken naar elementen die een meerwaarde voor de natuur vormen komt er letterlijk nog meer leven op het landgoed dat op die manier uitgebreide leefruimte biedt aan
fauna en flora en waar de biodiversiteit verder toeneemt.”

Foto: Arend en Hans bespreken nauwgezet de mogelijkheden om meer ruimte te bieden
aan de ontwikkeling van natuur op het landgoed Coudewater.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.28890