Datum plaatsing: 25 september 2021

Popkoor Tune biedt plezier door samenzang


Popkoor Tune biedt plezier door samenzang


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Veel dingen in de samenleving hebben het afgelopen anderhalf jaar flink geleden onder de gevolgen van corona. Daar zijn tal van voorbeelden van te noemen maar iedereen kent ze wel uit eigen omgeving. Veel mensen die lid zijn van een of meer verenigingen hebben aan den lijve ondervonden wat de maatregelen voor invloed hadden op onder andere trainingen en repetities om maar wat te noemen. De meeste besturen hebben zich in allerlei bochten gewrongen om hun leden toch bij de vereniging betrokken te houden. Popkoor Tune deed dat ook.

Door Herman van Dinther

Bert van Strien, voorzitter van de PR-Commissie: “Natuurlijk zijn er ook bij ons koor leden gestopt bijvoorbeeld mensen die al langer twijfelden over hun lidmaatschap en corona als duwtje zagen om die stap te zetten. Ook oudere leden die de schrik te pakken kregen en bang waren om slachtoffer te worden van corona. Uiteraard heel begrijpelijk dat mensen om dat soort redenen afhaken. Dat neemt niet weg dat we nog een heel mooi koor hebben dat uit 33 mannen en vrouwen bestaat. Voor een goede balans in de stemmenverdeling kunnen we echter wel een paar nieuwe leden, vooral mannen, toelaten.”

Alternatief repeteren
Monique van der Fluit, secretaris van Popkoor Tune: “We willen overigens niet te groot groeien want we hebben de afgelopen tijd wel gemerkt bij de repetities die we met een beperkte groep hielden dat er in kleiner verband meer geconcentreerd wordt gezongen en dat je beter naar elkaar luistert. Extra plezierig is daarbij dat we in Dan Loredan een dirigent hebben die het als een uitdaging ziet om mensen zichzelf te laten ontwikkelen. Zowel mannen als vrouwen die nog niet eerder in koorverband zongen komen tot de ontdekking dat zij zingen echt kunnen leren. Die ervaren ook het plezier dat een lidmaatschap van een koor meebrengt door samen aan een resultaat te werken. Het is trouwens ook een goede hersentraining omdat je stukken moet leren en onthouden. Voor mij is het heel ontspannend, door het zingen maak ik mijn hoofd lekker leeg.”

Lisette van Druenen, voorzitter van het koor: “Behalve dat zingen in een koor een leuke hobby is zijn ook de sociale contacten die je opdoet hartstikke leuk en belangrijk. Er zijn bij Popkoor Tune al heel wat vriendschappen en warme contacten gegroeid. Het ontmoeten, de contacten, dat is ook wat de leden heel erg gemist hebben. We hebben
dat wel geprobeerd te compenseren door onder andere online repetities te organiseren. We hebben de leden om die reden ook voorzien van headphones om op die manier te kunnen meedoen. Niet iedereen is echter heel bedreven in het gebruik van dit soort communicatiemiddelen of vindt het gewoon niet leuk. In de praktijk waren er digitaal ook
wel wat haperingen en kwamen de stemmen soms met wat vertraging door. Ideaal was het allemaal niet maar met de meeste leden hadden we op deze manier wel contact.”

Popelen
Bert: “Ook Dan, de dirigent heeft zich enorm ingespannen bijvoorbeeld door zich coulant op te stellen inzake zijn vergoeding maar ook door zich extra in te zetten door stemoefeningen voor de verschillende stemgroepen te houden. Alle beetjes helpen dachten we en terecht. We merkten wel dat onze leden stonden te popelen om weer aan de slag te gaan. Het was een mooi vooruitzicht om mee te doen aan Maritiem waar we een uitnodiging voor hebben
gekregen. Met enthousiasme werden alleen al om die reden de repetities opgepakt, overigens in ruimtes die voldeden aan de corona voorschriften. Dus zalen die hoog genoeg zijn en voldoende geventileerd konden worden. Helaas heeft de organisatie van Maritiem het evenement dat op 18 en 19 september gehouden zou worden, afgeblazen.”

Monique: “We zijn intussen weer met de hele bezetting aan het repeteren in ons clubhuis Perron-3. We kregen links en rechts signalen van mensen die al eerder bij een koor waren en nu op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, een andere kooromgeving. Die zijn natuurlijk welkom maar ook voor andere zangers en zangeressen die interesse hebben houden we op woensdag 29 september een open repetitieavond voor iedereen die kennis wil maken met
Popkoor Tune. Die avond kan er heel vrijblijvend worden geluisterd maar ook meegezongen worden. Daarmee geven we meteen een indruk van het repertoire dat wij zingen en dat vooral hedendaagse nummers bevat.”

Democratisch koor
Lisette: “De keuze voor de nummers die wij in ons programma opnemen wordt gemaakt door onze muziekcommissie welke overigens gevoed wordt met suggesties van de leden, dus dat gebeurt allemaal heel democratisch. We halen het plezier bij het koor uit de repetities en de onderlinge contacten maar natuurlijk ook uit de optredens die we graag verzorgen en zo lang hebben moeten missen. Wij hopen dan ook dat er op niet al te lange termijn weer volop evenementen worden georganiseerd waaraan wij graag onze bijdrage zullen leveren.”

Voor meer informatie over Popkoor Tune is er de website www.popkoortune.nl. Daar kan – door te klikken op de e-mail van Betty van Ooste, ledenadministratie, ook gemeld worden wanneer er belangstelling bestaat voor de open repetitieavond op 29 september om 20.00 uur in Perron-3. Deze avond kan ook spontaan worden bezocht, dus zonder opgave vooraf.

Foto: Bert, Lisette en Monique steken graag tijd in Popkoor Tune omdat het hen veel voldoening en plezier brengt.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29645