Datum plaatsing: 12 oktober 2021

Bijzonder Corona Herdenkingsconcert in Nuland


Bijzonder Corona Herdenkingsconcert in Nuland


Nuland ('s Hertogenbosch): Ook in Nuland heeft Corona op vele plaatsen diepe wonden geslagen. Het bedrijfsleven, de horeca, het verenigingsleven en niet in het minst een groot aantal gezinnen werden diep getroffen. Van dierbaren werd afscheid genomen, respectvol, maar niet op de manier die nabestaanden graag hadden gezien.

Steeds meer keert ook het Nulandse leven weer terug naar het ‘oude normaal’. De ondernemers hebben het weer druk, de horeca is open, het verenigingsleven komt weer op gang en getroffen gezinnen pakken, hoe moeilijk soms ook, de draad weer op. Nuland toont zich veerkrachtig.

Maar toch, ergens wringt het. Een nieuwe weg kun je immers pas inslaan wanneer je de vorige ook echt achter je hebt gelaten. Wat Harmonie Union uit Nuland betreft, moet je zo’n moment op een waardige wijze markeren, als gehele gemeenschap. Gezamenlijk stil staan bij, herdenken en vooruitkijken.

Union heeft daarom het initiatief genomen voor een speciaal Corona Herdenkingsconcert, met als titel ‘Circle of Life’. Dit initiatief werd vrijwel direct omarmd door het Nulands Gemengd Koor en gezamenlijk werken zij nu aan de uitwerking van een passend programma. Inmiddels hebben de RK parochie en het gemeentebestuur medewerking toegezegd. Ook wordt samenwerking gezocht met het Gilde St. Antonius Abt en basisschool ‘De Hoogakker’.

Het herdenkingsconcert zal plaatsvinden op zaterdagavond 13 november 2021 om 20.00 uur in de RK parochiekerk H. Johannes Onthoofding Nuland.

Uiteraard zijn alle inwoners van Nuland en omgeving van harte welkom, maar in het bijzonder de nabestaanden van de in de achterliggende Coronaperiode overleden inwoners, het zorgpersoneel van St. Jozefoord en het Martinushuis en de inwoners van beide zorginstellingen, het personeel van huisartsenpraktijk Nuland, ondernemers en verenigingen
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13573