Datum plaatsing: 27 oktober 2021

Sjef van Creij komt weer bovendrijven als lijsttrekker gewoon ge-DREVEN


Sjef van Creij komt weer bovendrijven als lijsttrekker gewoon ge-DREVEN


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): What’s in a name? De wil om voor alle burgers iets te kunnen betekenen, dreven Sjef van Creij ooit de politiek in. En zijn drijfveren zijn alleen maar toegenomen sinds hij in 2006 toetrad tot de Bossche gemeenteraad.

Dus was het geen verrassing dat tijdens de ledenvergadering zijn naam kwam bovendrijven als lijsttrekker voor gewoon ge-DREVEN. Nee, want Sjef van Creij (59 jaar), automonteur in een eenmansbedrijf, probeert ook in de politiek zaken die niet goed lopen te repareren.

Als Rosmalenaar weet hij inmiddels hoe de (zand)hazen lopen in de politieke arena. Vijf jaar geleden besloot hij als eenmansfractie door te gaan met gewoon ge-DREVEN. Maar het is zeker niet zo dat het alleen maar ‘Rosmalen boven’ is bij Sjef. Nee, want van Den Bosch tot Rosmalen, en van Engelen/Bokhoven tot Vinkel, Empel en Nuland, mogen de inwoners van deze mooie gemeenterekenen op de politieke passie van de geboren en getogen Rosmalenaar. Vandaar dat de eerste letter van deze plaatsnamen zijn terug te vinden in de partijnaam. Daarbij houdt de partij van korte lijntjes met de bevolking om zo zoveel mogelijk (achtergrond)kennis van bewoners in partijvoorstellen op te kunnen nemen.

Sjef van Creij is vooral op dreef als het gaat om langlopende zaken en hij wordt door vriend en vijand in het politieke speelveld geroemd om zijn dossierkennis. Politiek bedrijven is dikwijls in verschillende samenstellingen een meerderheid zoeken om plannen er doorheen te krijgen. Als lokale partij kan gewoon ge-DREVEN, steeds een eigen afweging maken, daarbij niet gehinderd door landelijke belangen.

Resultaten
Nu er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn, komen de meeste partijen weer met mooie beloftes, verpakt in ‘oneliners’ om zo in pakkende uitspraken de kiezers voor hen te winnen. Maar die soms clichématige teksten zijn vaak makkelijk gemaakt. Natuurlijk kijkt ook gewoon ge-DREVEN vooruit naar waar we op in willen zetten de komende vier jaar, maar om potentiële kiezers te laten zien wat je als partij toevoegt, is het ook van groot belang om duidelijk te maken wat de afgelopen periode is bereikt! En daarom wil gewoon ge-DREVEN met gepaste trots hier een aantal zaken de revue laten passeren.

De herontwikkeling van Landgoed Coudewater heeft de fractie van gewoon ge-DREVEN flink beziggehouden. Aan het begin van de transformatie van het landgoed was er nog sprake van circa 160 nieuwe woningen op het landgoed, gaandeweg het proces bleken dit er ongeveer 400 te worden. Door de kritische houding en inbreng over de herontwikkeling vanuit gewoon ge-DREVEN en een-op-een gesprekken met de ontwikkelaar lijken de huidige bouwplannen te kunnen doorgaan vanwege het aanwezige draagvlak, maar de vinger blijft aan de pols!

Corona heeft de burger, en daardoor ook onze gemeente, in de houdgreep gehouden. De laatste 1,5 jaar heeft de gemeente, met instemming van gewoon ge-DREVEN vele maatregelen getroffen om de pijn” voor de burger ‘te verzachten. Een van de genomen maatregelen om de verspreiding van het virus in te perken, was de sluiting van milieustation Kruisstraat. In de tijd dat veel bewoners thuis moesten werken, was de hoeveelheid aangeleverd vuil tamelijk toegenomen. gewoon ge-DREVEN heeft toen succesvol het initiatief genomen om milieustation Kruisstraat weer heropend te krijgen.

Of je het leuk vindt of niet; er gaan waarschijnlijk windmolens komen in de Rosmalense polder. Misschien wel veel windmolens. Naast de energievoordelen, geeft het ook veel overlast voor omwonenden. In samenwerking met GROEN inZICHT , een belangenvertegenwoordiging van betrokken bewoners, heeft gewoon ge-DREVEN het aantal te realiseren windmolens in de Rosmalense polder flink weten terug te brengen.

Er valt nog een wereld te winnen als het gaat om verkeersveiligheid. Denk aan de afgebroken voetgangersbrug op Orthen, of het verkeersveiliger maken van de diverse fietsoversteken op de Groote Wielen. gewoon ge-DREVEN blijft zich er voor inzetten. In dat kader denkt de partij ook nog steeds aan een tweede ontsluitingsweg van de Groote Wielen richting de A59, want het vastlopen van het verkeer in Rosmalen blijft een bron van ergernis voor de bewoners en moet aangepakt worden! Aan gewoon ge-DREVEN zal het niet liggen…

Op sociaal gebied heeft gewoon ge-DREVEN duidelijk meegedaan, of dit nu gaat over een jongerencentrum in de wijk Maaspoort (De Poort), of een motie over het behoud van het vrijwilligersinitiatief Kledingbank.

Het sociale hart van gewoon ge-DREVEN is ook nadrukkelijk gebleken bij de inbreng van ons voorstel om beschermingsbewind, in eigen beheer uit te voeren. Volgens landelijke regels is er voor mensen die tijdelijk hun financiën niet op orde hebben hulp mogelijk via externe bedrijven. Maar in de praktijk lijken die bedrijven vooral voor zichzelf bezig te zijn en mensen blijven daardoor in de schulden zitten. Door de input van gewoon ge-DREVEN gaat onze gemeente nu zelf deze mensen helpen zodat zij snel uit de problemen zijn en de gemeente op termijn zelf geld bespaart door die externe partijen buiten de deur te houden.

Inbreng en invloed
Als politieke partij wil gewoon ge-DREVEN graag afgerekend worden op inbreng en invloed. In dat kader is de partij belangrijk geweest bij onder meer:
-Terugdringen van verkeersoverlast op Oranjeboulevard in Den Bosch en op de Driesprong in Rosmalen.
-Aanpassing bouwplan terrein van voormalige Aldi/PTT locatie. Door inbreng gewoon ge-DREVEN kwam er uiteindelijk een plan dat acceptabel werd voor omwonenden.
-‘Landing’ van komst industrieterrein Heesch West. Als een van de kartrekkers heeft de partij via onder meer moties/amendementen en een bewonersbijeenkomst zich hard gemaakt om meer draagvlak te creëren.
-Discussie over al dan niet toestaan permanente bewoning op het Dierenbos in de hoop dat in een overspannen woningmarkt bewoners op het voormalige Vinkeloord niet op straat worden gezet.

Met hart en ziel
De komende jaren zullen Sjef van Creij en iedereen binnen gewoon ge-DREVEN zich met hart en ziel blijven inzetten om voor een leefbare gemeente te zorgen. Waarbij de partij natuurlijk ook oog heeft voor alles wat het leven in deze Bourgondische gemeente zo mooi maakt. Dus ook voor de nodige ontspanning die in deze ‘post-coronatijd’ zo belangrijk is. En dan mag je van een voormalig Prins Carnaval van Zandhazendurp zeker iets verwachten. Daarom heeft Sjef van Creij zich ook hard gemaakt om eenmalig € 25.000.- vrij te maken voor de ‘carnavalsrijken’ binnen onze gemeente. Gewoon. Omdat het een van de vele zaken is die Sjef van Creij drijft…Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14497