Datum plaatsing: 15 november 2021 - Laatst gewijzigd: 15-11-2021 01:47:56

Koninklijke onderscheiding voor Ger Sterks


Koninklijke onderscheiding voor Ger Sterks


Berlicum (Sint-Michielsgestel): Op 14 november jl. werd de heer G.W. (Ger) Sterks uit Berlicum, geboren 2 augustus 1955, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden door burgemeester Looijen uitgereikt tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de PPA.

Sinds 1996 zet de heer Sterks zich in voor de lokale politieke partij PPA (Plaatselijke Politieke Alliantie). Binnen de partij heeft hij zich op tal van fronten ingezet, als achterbanlid, bestuurslid, raadslid, steunfractielid, vraagbaak, voorzitter van diverse commissies en momenteel is hij secretaris. De politieke betrokkenheid van de heer Sterks gaat veel verder en langer terug dan de PPA bestaat. Sinds 1980 is hij politiek actief en betrokken, eerst bij de politieke groepering ‘agrarische en gemeentebelangen’ in de gemeente Den Dungen, later de partij ‘Dungens Belang’. In deze tijd heeft hij veel ervaring opgedaan met de inhoud en mores van de lokale politiek. Met de op handen zijnde gemeentelijke herindeling per 1 januari 1996 zette de heer Sterks zich vanaf medio 1994 in om zo veel mogelijk plaatselijke politieke partijen uit de te fuseren gemeenten Sint-Michielsgestel, Den Dungen en Berlicum te verenigen in een nieuwe en stevige lokale partij de PPA (Plaatselijke Politieke Alliantie). In dit proces speelde hij een verbindende rol, waarbij hij telkens het belang van een goed bestuurde gemeente boven ieders persoonlijk belang wist te stellen. De heer Sterks speelde een grote en actieve rol bij de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van november 1995. Zijn stijl kenmerkt zich als a-politiek met weinig profileringsdrang. Hij vindt het belangrijker dat de juiste dingen gebeuren voor de inwoners.
De laatste 10 jaar is de heer Sterks secretaris binnen het bestuur van de PPA. Hij organiseert de maandelijkse bestuursvergaderingen, algemene leden- en achterbanvergaderingen. De heer Sterks is een zeer ervaren PPA-lid en doordat hij zijn kennis en ervaring deelt, is hij een belangrijke vraagbaak voor alle partijleden. Ook is hij actief in diverse commissies binnen de PPA, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Als er gemeenteraadsverkiezingen aan komen, dan is het de heer Sterks die de lijnen uitzet voor de samenstelling van de kieslijst, het inhoudelijke programma en de PR.

Gedurende de periode 2000-2013 was de heer Sterks actief voor Sportclub Den Dungen. Toen de problemen op de oude voetbalvelden niet oplosbaar leken en verplaatsing ter sprake kwam, bood de heer Sterks zich aan om een handje te helpen. Dat traject duurde ongeveer 10 jaar. In 1999/2000 lagen er plannen om binnen de kern Den Dungen te komen tot een nieuwe buitensportvoorziening. Na een jarenlange voorbereiding, werd de sportaccommodatie in het seizoen 2013/2014 door Sportclub Den Dungen in gebruik genomen. Vanaf de planvorming tot aan de oplevering is de heer Sterks vanuit een adviesrol als vrijwilliger actief geweest bij het realiseren van deze sportvoorziening in Den Dungen. Zijn betrokkenheid kwam voort uit zijn maatschappelijke en politieke interesse en de speciale band die hij had met de voetbal- en korfbalvereniging.

Vanaf 2002 staat de heer Sterks, samen met zijn vrouw, het gezin van zijn zwager bij na het overlijden van zijn schoonzus. De heer Sterks bleek een oneindige vraagbaak voor het gezin te zijn. Zijn inzet leidde ertoe dat het gezin stabiliteit kende. Vanaf 2002 tot op heden kan de heer Sterks gezien worden als de beschermheer van niet alleen dit gezin, maar de hele familie. Hij helpt iedereen met adviezen om zelf zijn/haar eigen weg te kunnen vinden.

Van 2016 tot en met 2018 zette de heer Sterks zich in voor Stichting ‘De Moerkoal’. De stichting beheert en exploiteert het Dorpshuis ‘De Moerkoal’ in Middelrode. Het dorpshuis ligt aan een plein dat toe was aan een grote opknapbeurt. Vanaf juli 2017 was de heer Sterks betrokken bij de herinrichting van de kern van Middelrode. Hij zette zijn expertise in, om samen met het bouwteam tot een prachtig eindresultaat te komen. Mede door zijn inzet op het gebied van ontwerpen, materiaalkennis, kostendeskundigheid, contractvorming en uitvoeringskennis heeft dit geleid tot een prachtig resultaat. In 2018 is het nieuwe plein met bijbehorende inrichting gerealiseerd.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12882