Datum plaatsing: 18 november 2021 - Laatst gewijzigd: 18-11-2021 15:16:31

300 asielzoekers naar Nuland/Vinkel


300 asielzoekers naar Nuland/Vinkel


Nuland ('s Hertogenbosch): Op het eerdere terrein van Hypeco in de directe buurt van Autotron, komt een noodopvang van 300 asielzoekers. Die mag er een jaar blijven. Hiermee gaat het college in op een verzoek van de provincie Noord-Brabant en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De asielzoekers worden opgevangen in paviljoens. Het COA streeft ernaar om in de eerste week van december met de opbouw te beginnen. Het is de bedoeling dat de noodopvang eind dit jaar klaar is om in gebruik genomen te worden.

Wethouder Mike van der Geld: “We zijn van mening dat we om humanitaire redenen en onze ervaringen in het verleden, als gastvrije gemeente verantwoordelijkheid moeten nemen. Om de noodopvang zo goed mogelijk te laten verlopen voor buurtbewoners en asielzoekers, hebben we met het COA een aantal randvoorwaarden afgesproken. Zo willen we dat het COA zich maximaal inspant om te voorkomen dat asielzoekers zich vervelen. Ook willen we dat de bewoners wegwijs worden gemaakt in de basisregels die wij in Nederland hanteren.”

Welke groepen asielzoekers straks worden opgevangen is nog niet bekend. Het COA maakt uiteindelijk die keuze, waarbij de instroom van asielzoekers in ons land leidend is.

Paviljoens op eerdere terrein Hypeco
De noodopvang komt op het eerdere terrein van Hypeco. De ontsluiting van de noodopvang verloopt via een eigen weg van Libéma. Die weg komt uit bij de kruising van de Coppensdijk met Rijksweg-Zuid. Nulamnd/Vinkel is dus weer het afvoerputje van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Contact met omgeving
De directe omgeving krijgt komende dagen een brief van de gemeente met meer informatie. Daarin is onder andere aangegeven dat er een beheergroep komt. Dat is een ‘standaard’ aanpak, zodat omwonenden en vertegenwoordigers van COA, politie (wijkagent) en gemeente samen onderwerpen kunnen bespreken. Dat zijn bijvoorbeeld vragen en ideeën van bewoners en ondernemers, en mogelijke zorgen die spelen en oplossingen.

We kunnen ons voorstellen dat omwonenden vragen hebben over de komst van de noodopvang. Helaas is het vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet mogelijk om daarvoor live inloopmomenten te houden. Daarom organiseren we samen met het COA op korte termijn een aantal digitale ontmoetingen. Omwonenden die daar interesse in hebben, kunnen zich aanmelden via het digitale contactformulier.

Raadpleeg voor meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden de pagina Noodopvang asielzoekers.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.11908