Datum plaatsing: 25 november 2021

75.000-100.000 bomen erbij!


75.000-100.000 bomen erbij!


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): “Meer bos in ‘s-Hertogenbosch, daar gaan we voor”, aldus wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat). “Met ondersteuning van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en de provincie Noord-Brabant willen we tot 2030 zo’n 20 tot 25 hectare bos bij planten. Dat is goed voor 75.000-100.000 bomen. Zo maken we onze omgeving groen, mooi, gezond en klimaatbestendig.”

Programma Meer bos in ‘s-Hertogenbosch
In het programma Meer bos in ’s-Hertogenbosch beschrijven we hoe en waar we de komende jaren meer bos willen realiseren. We planten bossen in en rond de gemeente. In de stad moeten we het hebben van Tiny forests en vogelbosjes. In het buitengebied zien we kansen voor bos van enige omvang. We zijn recent gestart met de aanleg van 5 hectare bos in de Diezemonding.

Ook komen er twee voedselbossen bij het Kanaalpark en Engelermeer. Samen goed voor 6 a7 hectare. De komende 2 jaar starten we met 20 a 25 hectare op gronden die al bestemd zijn voor groen. Verder zoeken we naar kansen om bos mee te nemen in allerlei vormen van gebiedsontwikkeling. Denk dan aan nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen.

We doen dit samen met andere partijen. Zo zijn we over meer bos in gesprek met bedrijven, particulieren en maatschappelijke organisaties . Die nemen ook steeds vaker het initiatief voor meer bos. We willen de betrokkenheid bij bos ook vergroten via het onderwijs. Via groenprojecten of adopties van bos(jes) in de buurt.

Meerwaarde van bos
Bos is in alle opzichten aantrekkelijk. Fijn om in te wonen, leven en recreëren. Bos draagt bij aan he vasthouden van CO2, produceert zuurstof en vangt fijnstof af. Bos houdt water vast en zorgt voor het verdampen ervan. Bos is goed voor honderden soorten planten en dieren. En nodig, want we willen onze gemeente duurzaam en klimaatbestendig maken.

In de visie Groen en klimaatbestendig ’s-Hertogenbosch hebben we o.a. met elkaar afgesproken dat we gaan voor een duurzaam ‘s-Hertogenbosch. Een gemeente die in 2050 klimaatneutraal is. Een van de maatregelen om die doelstelling te realiseren, is het aanleggen van nieuwe bossen. Bossen houden water vast en dragen bij aan verkoeling in en rond de stad.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13951