Datum plaatsing: 28 november 2021

Wat is de PAGO?


Wat is de PAGO?


's-Hertogenbosch (Regionaal): PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Maar wat houdt dit precies in? Wat bent u als werkgever verplicht? In dit artikel vatten we de belangrijkste informatie kort voor u samen.

Wat is een PAGO?
Een PAGO is een onderzoek naar de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie.

Onderzoek
Een PAGO kan bestaan uit:
•Een vragenlijst over de gezondheid en/of werkomstandigheden. De bedrijfsarts neemt de lijst door met uw medewerker, waarna deze de lijst (thuis) invult.
•Een biometrisch onderzoek, zoals het meten van de bloeddruk, het meten van de taille- en heupomvang en het berekenen van de BMI.
•Een lichamelijk onderzoek met specifieke aandacht voor de gezondheidsrisico’s binnen uw branche. Verder kan er gekeken worden naar leefstijl en het risico op hart- en vaatziektes.

Uitkomsten en doel
Het doel is om risico’s te herkennen, vermijden en verkleinen. U krijgt als werkgever een organisatierapportage zonder persoonlijke gezondheidsgegevens van uw medewerkers. Deze rapportage kunt u gebruiken voor het opzetten of bijsturen van uw gezondheids- en duurzame inzetbaarheidsbeleid. Ook voor het plan van aanpak van uw RI&E zijn de uitkomsten van een PAGO zeer bruikbaar. Uw medewerkers ontvangen zelf een persoonlijk gezondheidsrapport, eventueel in combinatie met een persoonlijk gesprek. Verbeterpunten? Dan kan er gekozen worden voor coaching, e-learning of een doorverwijzing naar een specialist.

Is het verplicht?
U bent als werkgever verplicht om uw medewerkers regelmatig een medisch onderzoek aan te bieden. Dit is vastgesteld in de Arbowet. Dit kan in de vorm van een PAGO, maar een PMO is ook een optie.

Tip: check de CAO van uw sector om te kijken wat er hieromtrent is vastgelegd.

Moet uw medewerker verplicht deelnemen?
U bent verplicht medisch onderzoek aan te bieden, maar het deelnemen is voor uw medewerkers vrijwillig, tenzij in de CAO is afgesproken dat medewerkers ertoe verplicht kunnen worden.

Hoe vaak?
Het is niet wettelijk vastgelegd hoe vaak u uw medewerkers een medisch onderzoek moet aanbieden. Wel kunnen hierover afspraken staan in de CAO. In dat geval bent u verplicht deze afspraken te volgen.

Wat is het verschil tussen een PAGO en een PMO?
Kort gezegd is een PMO breder dan een PAGO. Bij deze laatste wordt namelijk alleen gekeken naar arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s. Bij een PMO wordt juist gekeken naar de algehele gezondheid van uw medewerkers. Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor leefstijl, psychosociale arbeidsbelasting en mentale gezondheid in het algemeen.

Door wie laat u de PAGO uitvoeren?
De meeste werkgevers kiezen ervoor een externe deskundige in te schakelen voor de PAGO. Dan weet u zeker dat het goed gebeurt en bespaart u uzelf veel tijd en uitzoekwerk. Nu zijn er in Nederland een heleboel PAGO aanbieders. Hoe vindt u de juiste partij voor uw organisatie? HR Navigator helpt u door voor u een selectie te maken (100% onafhankelijk), waarna u drie offertes ontvangt van de partijen die het beste bij uw organisatie passen.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16588