Datum plaatsing: 23 december 2021

Liever thuis dan in het ziekenhuis


Liever thuis dan in het ziekenhuis


's-Hertogenbosch (Regionaal): Thuis ziekenhuiszorg ontvangen heeft een vlucht genomen met de thuismonitoring van patiŽnten met Covid-19. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) startte er in 2018 al mee voor patiŽnten met hartfalen en COPD, met het idee dat thuismonitoring de eigen regie van patiŽnten zal vergroten. Mede daardoor en door de intensieve samenwerking in het zorgnetwerk, kon snel ingespeeld worden op de groeiende vraag. Inmiddels bestaat het Monitoringscentrum van het JBZ een jaar en heeft het zorg geboden aan meer dan 1000 patiŽnten en groeit het aantal dagelijks. Thuis smaakt de koffie toch het lekkerst!

In het ziekenhuis kom je het liefst zo min mogelijk en als je ziek bent, ben je het fijnste thuis met je naasten om je heen. Onderzoek toont bovendien aan dat je thuis sneller herstelt en dat meer inzicht in je ziekteverloop een positief effect heeft op het leven met een chronische ziekte. Met die reden startte het JBZ in 2018 met thuismonitoring bij patiŽnten bij cardiologie en longgeneeskunde. In december 2020 is het Monitoringscentrum als officiŽle afdeling in het JBZ opgericht. Op dit moment lopen er programmaís voor patiŽnten met Covid, atriumfibrilleren, hartfalen, instabiele luchtklachten, hartrevalidatie, hypertensie, zwangerschapshypertensie, zwangerschapsdiabetes en chronische darmontsteking. Daarnaast zijn er nog verschillende programmaís in ontwikkeling.

Een andere manier van persoonlijke zorg
Het Monitoringscentrum bestaat uit een team van ervaren verpleegkundigen dat dagelijks in contact staat met meer dan 450 patiŽnten. Daarnaast werkt er nog een enthousiaste groep geneeskunde studenten die de verpleegkundige ondersteunen in met name de Covid Thuis zorg. PatiŽnten meten thuis zelf hun waarden en vullen een vragenlijst in via een app*. Wanneer waarden afwijken of er vragen zijn, worden patiŽnten door de verpleegkundigen benaderd. 80% van de meldingen kunnen verpleegkundigen zelfstandig behandelen, 20% van de meldingen zijn afwijkend en komen bij de huisarts in het geval van Covid, of de verpleegkundig of medisch specialist terecht.
Janet van Kuilenburg, cardioloog en medisch manager van het Monitoringscentrum: ďVeel Covid patiŽnten maken nu gebruik van thuismonitoring, maar een ander aanzienlijk deel bestaat uit patiŽnten met een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld suikerziekte, hartfalen, COPD of een chronische darmaandoening. We proberen deze mensen te coachen om eigen regie over hun aandoening te nemen. Voor een chronische patiŽnt is het heel belangrijk om te proberen een opname in het ziekenhuis te voorkomen. Voor veel van deze aandoeningen geldt dat na een opname nooit meer het niveau van functioneren van voor de opname bereikt wordt. In feite proberen we patiŽnten inzicht te geven in hun ziekte, waardoor ze weer meer eigen regie kunnen nemen en sneller doorhebben als het minder goed gaat. Toen corona kwam, beseften we dat we deze groepen patiŽnten heel goed in het oog moesten houden, want juist deze mensen kwamen niet naar het ziekenhuis omdat zij niet durfden of wij het te riskant vonden. Daardoor heeft deze ontwikkeling zeker een hogere vlucht genomen.Ē
Marco van Geffen, manager van het Monitoringscentrum: ďEigenlijk is het meer thuisbegeleiding. Het is geen verzameling van grote beeldschermen waar mensen alleen maar kijken naar de getallen. Het is echt zorg op individueel niveau. Zorg die bij je past. Verpleegkundigen zijn bekend met de patiŽnt, ze hebben elkaar al vaker gesproken en hebben de persoonlijke situatie van een patiŽnt goed in beeld. De behandelend arts blijft altijd betrokken. Dat schept vertrouwen.Ē
Janet: ďHet is de juiste zorg op de juiste plaats, door de juiste professional. Door thuismonitoring wordt zorg, die voorheen in het ziekenhuis geleverd werd, verplaatst naar huis. Mensen hoeven niet naar de polikliniek te komen voor een simpele controle. Daarnaast hebben we veel meer metingen en daarmee een betrouwbaar beeld hoe het echt met iemand gaat. Het gebruik van de app is heel eenvoudig, ook voor oudere mensen. We zijn destijds gestart met een pilot met oudere patiŽnten om te zien of dit heel haalbaar zou zijn, want bijvoorbeeld een hartfalenpatiŽnt is gemiddeld genomen wat ouder. Maar dat gaat gewoon erg goed.Ē

Mooie resultaten
Marco: ďPatiŽnten geven aan dat ze blij zijn met het ontvangen van deze manier van zorg en vinden het fijn dat ze goed in de gaten gehouden worden en er korte lijntjes zijn met hun zorgverleners Zij vragen er tegenwoordig zelfs zelf om. Ook de cijfers onderstrepen het succes. Op dit moment zijn er al 400 patiŽnten met Covid thuis begeleid, samen met de huisartsen in onze regio. Dit heeft afgelopen jaar al 3300 ligdagen voor patiŽnten met Covid uitgespaard omdat zij met zuurstof eerder naar huis konden. Deze besparing levert niet alleen ruimte voor de Covid zorg maar ook voor patiŽnten die geen Covid hebben maar wel ziekenhuiszorg nodig hebben. In de grootste golf van Corona waren er zelfs meer mensen met Covid thuis dan in het ziekenhuis. Een win-win situatie voor patiŽnten en zorgverleners. Voor patiŽnten met hartfalen blijkt dat in vergelijking met 2018 er 64% minder opnamen zijn geweest bij degenen die met thuismonitoring begeleid werden. Bij de patiŽnten, die wel opgenomen moesten worden, was deze opname 40% korter dan bij patiŽnten die geen thuisbegeleiding hadden. Het is bovendien fijn om te zien dat deze resultaten ook gezien worden in het land. Het monitoringscentrum is genomineerd voor de STZ innovatie award. Ook de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd is tevreden, De inspectie constateert dat het ziekenhuis op de getoetste onderdelen in ruime mate voldoet aan de voorwaarden voor goede zorg betreffende thuismonitoring van volwassenen thuis.Ē

Vertrouwen voor de toekomst
De goede resultaten geven vertrouwen voor andere specialismen om ook aan de slag te gaan met thuismonitoring. Janet: ďWe werken aan schaalvergroting bij specialismen die al ervaring hebben, maar ook anderen specialismen zoals oogheelkunde en orthopedie kijken nu naar de mogelijkheden. We onderzoeken ook hoe we nog meer samen kunnen werken. Er loopt nu bijvoorbeeld een pilot met patiŽnten met COPD in de huisartsenpraktijk om te kijken hoe we ook daar met thuismonitoring, samen, goede ondersteuning kunnen bieden.
Marco: ďWe denken ook na over de mogelijkheden voor palliatieve zorg waarbij het netwerk rondom een patiŽnt heel belangrijk is, zoals thuiszorg en mantelzorg. En ook met sociaal maatschappelijk werk zoeken we de samenwerking op het gebied van sociale ondersteuning. Uiteindelijk heeft de patiŽnt er heel veel baat bij als we allemaal in dat netwerk rondom de patiŽnt samenwerken en dezelfde informatie gebruiken. Dat komt ten goede van het gezondheidswelzijn van de patiŽnt, en dat is waar het ons om gaat. Zorg die bij je past, gewoon om dat jij er toe doet.Ē

*Onder andere Thuismeten van Luscii en mySugr
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29671