Datum plaatsing: 31 december 2021

Zieken & gehandicapten Berghem


Zieken & gehandicapten Berghem


Berghem (Oss): Collectes
In de periode 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het huwelijk van Arie en Gerry van der Sloot-van Nuland en de 80ste verjaardag van de heer W. van den Oever.

Giften
In de periode 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 hebben wij een gift ontvangen van: Koen en Nienke van Ravenstein ter gelegenheid van hun huwelijk, fam. J. van Schaijk ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk, mw. J. van de Velden ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag en een spontane gift van fam. H. Verhagen en Steunfonds Vincentius Berghem welke onze stichting een warm hart toedragen.

Ook wij hebben de opbrengst van de collecte bij de crematie van mw. Carla den Brok mogen ontvangen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes en giften, in het bijzonder de kinderen en partner van mw. Den Brok en we wensen hen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van moeder en partner.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412-402490 of via info@comitezieken.nl.
Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.
Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2022 toe en hopen ook volgend jaar weer op u te kunnen rekenen.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14393