Datum plaatsing: 02 januari 2022

Herstel natte natuurparel Landgoed Heeswijk afgerond


Herstel natte natuurparel Landgoed Heeswijk afgerond


Heeswijk-Dinther (Bernheze): In het beekdal van de Aa, tussen Heeswijk en Middelrode, ligt Landgoed Heeswijk. De provincie Noord-Brabant heeft de natuurgebieden van het landgoed aangewezen als ‘natte natuurparel’. Deze bijzondere natuur is afhankelijk van natte omstandigheden, maar staat onder druk door dalende grondwaterstanden. Waterschap Aa en Maas herstelt samen met het Brabants Landschap en andere gebiedspartners de kwaliteit van de natuur.

Waterschap Aa en Maas heeft samen met Brabants Landschap en andere gebiedspartners de werkzaamheden op Landgoed Heeswijk afgerond. De werkzaamheden waren nodig om verdroging in het gebied tegen te gaan en de kwaliteit van de natuur te herstellen. Landgoed Heeswijk is een door de provincie aangewezen Natte Natuurparel; een belangrijk nat natuurgebied met bijzondere ecologische waarden. Maar de natuur staat er onder druk door dalende grondwaterstanden. Daarom zijn een aantal maatregelen genomen. Het heringerichte gebied is officieel geopend door Peter van Dijk, dagelijks bestuurder bij waterschap Aa en Maas en Joris Hogenboom, directeur Brabants Landschap.

Maatregelen
Een van de maatregelen betrof de aanpak van de oude Aa-meander, ofwel de kasteelmeander. De oude Aa-meander is gebaggerd zodat water er beter doorheen kan stromen. Ook is nieuw inlaat- en uitlaatwerk geplaatst voor het geautomatiseerd regelen van het waterpeil. Daarnaast is de meander ingericht met hout om meer stromingsverschillen in de beek te brengen, dit is positief voor in de beek levende dieren. En de aanwezige drempels zijn aangepast voor een betere doorstroming bij een laag waterpeil.

Samenwerking
“In goede samenwerking met een aantal partijen waaronder Kasteel Heeswijk, heemkundekring De Wojstap en het Brabants Landschap zijn grote stappen gezet om verdere verdroging van het gebied te voorkomen en het beheer van de meander op een toekomstbestendige manier te kunnen uitvoeren”, vertelt Peter van Dijk, dagelijks bestuurder bij het Waterschap Aa en Maas. Joris Hogenboom, directeur Brabants Landschap: "Op Heeswijk was de uitdaging om maatregelen voor natte natuur samen te laten gaan met behoud van de historische waarden van het landgoed. Deze uitdaging heeft door goed overleg en een fijne samenwerking een prachtige oplossing gekregen”.

Dronefilm
Er zijn van het heringerichte gebied droneopnames gemaakt. Dat geeft een goed beeld van het mooie landschap en de maatregelen die zijn uitgevoerd.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.27017