Datum plaatsing: 10 januari 2022

Het nieuwe jaar voor CC De Pas


Het nieuwe jaar voor CC De Pas


Heesch (Bernheze): Allereerst wensen wij iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar! Wij hopen van harte dat 2022 een jaar wordt waarin CC De Pas weer open kan en iedereen elkaar daar weer kan ontmoeten.
Om het voortbestaan van De Pas te kunnen realiseren hebben wij gekozen voor een brede en uniforme aanpak voor alle gebruikers.


Het belang van het voortbestaan van De Pas is in onze ogen ook het belang van alle verenigingen en gebruikers. Zoals in ons beleidsplan is opgenomen gaat De Pas werken met een maatschappelijk en een commercieel tarief. Deze tarieven zijn transparant en moeten voor alle doelgroepen gelijk zijn. Het zou niet fair zijn wanneer de ene vereniging meer rechten of kortingen zou hebben dan een andere vereniging. Jaarlijks gaat het bestuur van CC De Pas het maatschappelijke tarief evalueren. Alle ruimte die wij in de begroting zien, willen we ook ten goede laten komen aan de maatschappelijke gebruikers.

In 2021 hebben wij met huidige gebruikers/verenigingen gesproken en het gezamenlijke belang benadrukt. Veel gesprekken verliepen goed en de meeste gebruikers willen graag met ons meedenken om CC De Pas voor iedereen toegankelijk te houden.

Wij begrijpen goed dat deze omslag gevolgen heeft voor enkele verenigingen die al sinds lange tijd op een voor hun gebruikelijk manier gebruik maken van CC De Pas. Deze verenigingen wil het bestuur van De Pas uiteraard graag behouden en hiertoe hebben wij dan ook overgangsregelingen afgesproken. Deze regelingen houden onder andere in dat er voor de verenigingen in het eerste jaar in ieder geval nauwelijks wat verandert. In de jaren daarna zal geleidelijk toegewerkt worden naar de uniforme tarieven die voor iedereen gelden, waarbij de hierboven genoemde evaluatie van de maatschappelijke tarieven wordt meegenomen.

Het doel voor ons als bestuur is om in 2025 budgetneutraal te zijn, het liefst met een zo groot mogelijke compensatie voor onze maatschappelijke gebruikers. Het gemeenschapshuis is tenslotte van en voor ons allemaal. Wij hopen in 2022 dan ook volop activiteiten en evenementen te kunnen blijven organiseren en hopen u allemaal weer te ontmoeten in De Pas!
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.32680