Datum plaatsing: 12 januari 2022

Welke stappen dien je als werkgever te ondernemen bij een bedrijfsongeval?


Welke stappen dien je als werkgever te ondernemen bij een bedrijfsongeval?


's-Hertogenbosch (Regionaal): Elke werkgever heeft met verschillende risico’s te maken. Zo zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het gebeuren dat een werknemer een bedrijfsongeval krijgt. Als het een bedrijfsongeval is met lichamelijk of materieel letsel tot gevolg kan dat voor werkgevers financieel verstrekkende gevolgen hebben. Een AVB verzekering afsluiten dekt dit risico, maar hoe moet je handelen als je als werkgever met een bedrijfsongeval te maken krijgt? Dat ontdek je hier aan de hand van een stappenplan.

1. Maak melding van het bedrijfsongeval
De eerste stap voor jou als werkgever is melding maken van het ongeval en dat doe je bij de Inspectie SZW. Een melding is in ieder geval verplicht indien er sprake is van onderzoek of opname in het ziekhuis of als er blijvend letsel is ontstaan. Heeft het bedrijfsongeval geleid tot het overlijden van de werknemer dan geldt eveneens een verplichte melding bij de Inspectie SZW. Bij het niet doen van een melding in een verplichte situatie geldt dat er mogelijk een boete kan worden opgelegd.

2. Neem contact op met je verzekeraar
Heb je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten? In dat geval is het belangrijk om van het bedrijfsongeval melding te maken bij je verzekeraar. Doe dat zo snel mogelijk. Zijn er nog meer of andere verzekeringen van toepassing op de gebeurtenis? Het kan bijvoorbeeld gaan om een werknemersschadeverzekering of om een schadeverzekering inzittenden voertuigen als het bedrijfsongeval met een bedrijfswagen heeft plaatsgevonden. Zo kan er ook sprake zijn van een collectieve ongevallenverzekering of van een werkmateriaalverzekering. Indien een van deze verzekeringen van toepassing is dan dien je melding te doen van het bedrijfsongeval bij de betreffende verzekeraar.

3. Maak melding bij het UWV
Indien het bedrijfsongeval ertoe heeft geleid dat je werknemer niet in staat is om te werken, dien je contact op te nemen met het UWV. Laat daarbij weten dat de uitval door een bedrijfsongeval is gekomen.

4. Registreer het bedrijfsongeval
In navolging van de melding bij het UWV is het belangrijk om het bedrijfsongeval te registeren in een ongevallenregister dat deel uitmaakt van de RI&E. Dit is van toepassing als je werknemer door het ongeval langer dan drie werkdagen niet in staat is om te werken.

5. Kijk de cao na
Het is belangrijk om de van toepassing zijnde cao even na te lopen om te kijken of er sprake is van een afwijkende regeling aangaande de doorbetaling van loon. Zo is het ook mogelijk dat er voorwaarden in zijn opgenomen over de kostenvergoeding die je werknemer als gevolg van het bedrijfsongeval maakt.

6. Maak een bewijsoverzicht
Bij een bedrijfsongeval loop je het risico dat je werknemer jou als werkgever aansprakelijk stelt voor de schade. Denk aan kosten op medisch gebied, maar ook aan het moeten inschakelen van huishoudelijke hulp of smartengeld. Het is belangrijk dat je als werkgever kan aantonen dat je maatregelen hebt genomen om te voorkomen dat er bedrijfsongevallen ontstaan. Denk daarbij aan het voorzien in veiligheidsinstructies, maar ook aan toezicht en controle daarop. Verzamel ook bewijs op welke manier het bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.17168