Datum plaatsing: 24 januari 2022 - Laatst gewijzigd: 20-01-2022 08:13:43

100 jaar Muziekvereniging St. Cecilia Rosmalen


100 jaar Muziekvereniging St. Cecilia Rosmalen


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Muziekvereniging St. Cecilia bestaat in haar huidige vorm vanaf 1991. In dat jaar kwam er een fusie tot stand tussen de Rosmalense Harmonie St. Cecilia en de Show- en Drumfanfare Hintham. De geschiedenis van de oudste fusiepartner, Harmonie St. Cecilia, gaat terug tot het oprichtingsjaar 1922. De geschiedschrijving geeft ook een beeld van de positie van de jeugd binnen de vereniging.

door Ad van Langen

Aanvankelijk was er nog helemaal geen sprake van jeugdleden. Bij de oprichting bepaalden de statuten dat lid konden zijn mannen en jongelingen niet beneden 18 jaar. Jongelingen waren dus jongvolwassenen die bij de toenmalige leeftijdsgrens van 21 jaar nog minderjarig waren. Na de herstart in 1945 werd de leeftijdsgrens van 18 jaar losgelaten, wat tot gevolg had dat enkele 16- en 17-jarigen als tamboer of bazuinblazer lid werden van de zogenoemde Kleine Staf. Maar tot 1958 was er maar weinig belangstelling van nieuwe jeugdleden, die ook alleen nog maar terecht konden bij die Kleine Staf. Pas na het aantrekken in 1958 van een vaste instructeur werd deze Kleine Staf in enkele jaren uitgebouwd tot een volwaardige drumband, bestaande uit vooral 15- tot 20-jarige slagwerkers en bazuinblazers.
In 1960 werd een aanzet gegeven voor een later op te richten Jeugdkorps, door het aannemen van een 15-tal jeugdige leerling-muzikanten die voorlopig aanhaakten bij de Kleine Staf/Drumband. Maar in 1968 kwam er een zelfstandig Jeugdkorps, dat later de naam ďThe Young StarsĒ zou krijgen. De oprichting van dit jeugdkorps was bedoeld om jonge krachten de gelegenheid te bieden zich verder muzikaal te ontplooien.

Toekomst
Dit jeugdkorps met een bezetting van ongeveer 20 muzikanten trad in 1960 al in nieuwe uniformen op tijdens het donateur concert. Via doorstroming vanuit het jeugdkorps kon nu ook de toekomst van het Harmoniekorps veilig gesteld worden. De leerlingenopleiding werd aanvankelijk door enkele ingehuurde docenten en eigen muzikanten van de Harmonie verzorgd, maar al spoedig gingen de eerste leerlingen naar de Bossche Muziekschool.
Toen onder het motto ďRosmalen Dorp vol Muziek het 50-jarig bestaan van St. Cecilia in 1972 uitbundig werd gevierd met tal van activiteiten, werd voor de jeugd van Rosmalen een speciaal jeugdconcert gegeven. Doel was om de jeugd te interesseren voor het Jeugdkorps. Daartoe werden vervolgens in 1976 ook schoolconcerten georganiseerd op enkele basisscholen. De aandacht voor de jeugd was er ook toen in 1970 aan de Drumband een majorettekorps werd toegevoegd. Dit korps bestond uit jonge meisjes in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar en deze groep had al in het eerste jaar een optreden in Tongerloo (BelgiŽ). In 1983 werd een opleiding gestart voor mini-majorettes, die vervolgens na hun 12e levensjaar konden doorstromen naar het Majorettekorps. Dat leidde tot een flinke groei van het Majorettekorps, dat in 1987 uit maar liefst achttien meisjes bestond. Maar enkele jaren later kampte het majorettekorps langdurig met een tekort aan leden en het werd in 1991 opgeheven.

Drumband Hintham
Wat betreft de deelname door de jeugd moet ook worden vermeld dat in Hintham al in 1953 onder de vlag van de Jeugdcentrale een drumband werd opgericht. Deze bestond al vanaf het begin hoofdzakelijk uit jeugdleden. In 1957 werd de bezetting van deze drumband gevarieerder en er kwamen ook blaasinstrumenten bij. In 1963 werd deze drumband Hintham zelfstandig en groeide uit tot een succesvolle Show- en Drumfanfare Hintham. Na verloop van tijd bestond dit muziekkorps nog uitsluitend uit volwassenen. In 1984 werd in samenwerking met de Regionale Muziekschool Veghel, een jeugdopleiding gestart met een groepje aspirant-leden, met de bedoeling om bij voldoende belangstelling een jeugdfanfare te starten. Zover is het echter niet gekomen.
Na de fusie in 1991 bleef er een jeugdkorps bestaan onder de naam The Young Stars en er kwam een Jeugdslagwerkgroep. In 1996 vond er een belangrijke koerswijziging plaats met betrekking tot de opleiding van jeugdige muzikanten en de plaats van de jeugd binnen de vereniging. Aanvankelijk kregen jeugdleden een individuele opleiding binnen de vereniging. Maar later gingen de bespelers van blaasinstrumenten naar de Bossche Muziekschool en kwamen pas gaandeweg die opleiding bij het jeugdkorps spelen. Daardoor was de binding met de vereniging in die eerste opleidingsfase heel beperkt. Ze waren wel lid, maar kenden de vereniging nauwelijks. In 1993 werd daarin verandering gebracht. Er kwam een opleidingsplan, dat voorzag in zogenoemde samenspelgroepen waarbij in twee niveaus parallel aan de individuele opleiding in verenigingsverband werd gemusiceerd.
Dit opleidingsplan is een geweldige impuls geweest voor de groei van het aantal jeugdleden en voor de ontwikkeling van het jeugdorkest als kweekvijver voor het Harmoniekorps. Tegenwoordig is er met een aantal basisscholen een mooie vorm van samenwerking. In dit verband kunnen leerlingen kennismaken met verschillende instrumenten. Verschillende muzikanten van St. Cecilia werken eraan mee om buiten de lesuren kinderen te laten ontdekken hoe leuk het is om samen muziek te maken. Op deze manier wordt er gewerkt aan de ledenaanwas bij St. Cecilia.


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30024