Datum plaatsing: 21 januari 2022 - Laatst gewijzigd: 20-01-2022 08:14:57

300 nieuwe woningen tussen Geffen en Oss


300 nieuwe woningen tussen Geffen en Oss


Geffen (Oss): De vraag naar woningen in Nederland, ook in Oss, is groot. Daarom werkt gemeente Oss doorlopend aan het woningbouwprogramma gericht op de bouw van circa 8000 woningen in de komende 15 jaar. Het plan om circa 3000 woningen aan de westzijde van Oss te bouwen is onderdeel van dit woningbouwprogramma, naast vele andere woningbouwlocaties in het centrum van Oss en in de kernen. Grotendeels voor eigen inwoners zodat zij kunnen doorstromen of starten. Ook zal deze nieuwe wijk aantrekkelijk zijn voor nieuwe Ossenaren. En het versterkt de bestaande kern van Oss.

De woonwijk sluit aan de westkant van Oss aan op bestaand stedelijk gebied. Het vormt zo een uitbreiding richting het noordwesten. Deze nieuwe wijk in Oss-West ligt dichtbij het centrum en het station (15-20 minuten fietsen). Inwoners kunnen gebruikmaken van de aanwezige voorzieningen en infrastructuur. Denk hierbij aan winkelcentra Heihoek en Ussen.

Voor wie gaan we bouwen?
We kennen allemaal wel iemand die een woning zoekt. Jonge mensen die willen starten, gezinnen die meer ruimte nodig hebben en een grote vraag naar huurwoningen. Er zijn steeds meer 1- en 2 persoonshuishoudens en een belangrijke doelgroep is de groeiende groep ouderen die graag een levensloopbestendige woning willen: een huis waar ze zo lang mogelijk, in een gezellige buurt, zelfstandig kunnen blijven wonen.

Voorbereidingen
De nieuwe woonwijk in Oss-West wordt een groene en duurzame wijk, met diverse voorzieningen. Daarvoor zitten we nu in de voorbereidende fase. Dit betekent dat nog niet alles bekend is. Hoe de wijk eruit gaat zien weten we nog niet. Momenteel onderzoeken we welke soort woningen en voorzieningen we willen ontwikkelen. Graag willen we u, de inwoners, ondernemers en maatschappeijle organisaties, hierbij betrekken. Het participatieplan dat daarbij hoort zijn we ook aan het voorbereiden. Wat wilt u als bewoner meegeven voor de uitbreiding van Oss-West? En welke vragen leven er bij u?

Heeft u hier ideeën over en wilt u meedenken? Stuur dan een mail naar osswest@oss.nl.

Waar werken we aan?
We werken momenteel aan een structuurvisie en een bestemmingsplan. Daarmee zetten we ook de bestemmingsplanprocedure in gang. De eerste stap is het maken van een structuurvisie. Daarna volgt het bestemmingsplan. Ook vindt er archeologisch onderzoek plaats, om in kaart te brengen wat er in de bodem zit. Het plangebied ligt naast de wijk Mikkeldonk. Daar zijn in het verleden al sporen van bebouwing gevonden uit de Bronstijd en IJzertijd.

Themabijeenkomst
Begin 2022 organiseren we een themabijeenkomst. Denk aan thema’s zoals wonen, werken, duurzaamheid, groen en mobiliteit. Wilt u meedoen aan deze bijeenkomst? Laat dat weten via osswest@oss.nl. Geef daarbij aan welke thema’s u interessant vindt. Ook kunt u daar naar mailen voor ideeën, vragen en wensen voor Oss-West. In verband met coronamaatregelen verwachten we dat de bijeenkomst digitaal is. We houden u hierover op de hoogte. De datum volgt binnenkort.

Planning/proces
Op dit moment maken we de structuurvisie voor de omgeving. Daarvoor worden 3 scenario’s uitgewerkt.
Opstellen structuurvisie -> eind 2021-eerste kwartaal 2022
Opstellen bestemmingsplan -> eerste en tweede helft 2022
Archeologisch onderzoek -> rond mei 2022
Verwachte start bouw eerste woningen -> 2023

Heeft u vragen over deze nieuwe woonwijk? Neem dan contact op met de projectleiders, Bert van Eekelen en Bram Tax via het mailadres osswest@oss.nl. Of bel ons algemene nummer: 14 0412.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14362