Datum plaatsing: 18 januari 2022

Conflict bij Stichting de Maasveren


Conflict bij Stichting de Maasveren


Lith (Oss): Beste reiziger en bewoners,

Zoals u misschien weet is er een conflict binnen onze organisatie stichting de Maasveren. Het conflict heeft grote impact op het maatschappelijke leven binnen uw regio. Via deze brief willen wij u informeren over de achtergrond van het conflict.

Stakingen
De afgelopen tien jaar legde FNV-havens onze veerponten diverse keren stil. Door deze stakingen bent u, onze reiziger, herhaaldelijk gedupeerd. Dat betreuren wij ten zeerste. We hebben bovendien moeten vaststellen dat de ondernemings-cao binnen onze organisatie structureel tot arbeidsonrust leidde, hoge kosten én langdurige spanningen in alle geledingen van de organisatie heeft veroorzaakt.

Wat is er aan de hand?
De afgelopen anderhalf jaar nam het bestuur maatregelen om de toekomst van stichting de Maasveren veilig te stellen. Immers de laatste vier jaar draaide de stichting verlies. Door deze maatregelen verwachten we dat onze financiële positie weer gezond wordt en onze dienstverlening aan u verbetert.
De eerste maatregel die het bestuur nam is het aanpassen van de organisatiestructuur. Hierdoor is de bedrijfsvoering efficiënter georganiseerd en zijn kosten bespaard.

Personeelsvertegenwoordiging
Medezeggenschap van onze medewerkers staat bij de stichting hoog in het vaandel. Onze medewerkers hebben via de Personeelsvertegenwoordiging (PvT) direct invloed op alle belangrijke beleidsonderwerpen binnen onze organisatie. Inclusief de arbeidsvoorwaarden. Afhankelijk van het onderwerp heeft de PvT adviesrecht of instemmingsrecht. Deze rechten en bevoegdheden en de samenwerking tussen de PvT en het bestuur zijn in 2021 vastgelegd in vernieuwde statuten en reglementen.

Verder zegde het bestuur de ondernemings-cao per 31 december 2021 op en voerde per 1 januari 2022 een arbeidsreglement in. We vinden dat een ondernemings-cao niet past bij de omvang (20 fte met 30 medewerkers) en cultuur van onze organisatie. FNV-havens verzet zich tegen het opzeggen van de ondernemings-cao.

Arbeidsreglement
Het bestuur hecht aan goed en modern werkgeverschap dat past bij de maatschappelijke functie van onze organisatie. Ruim 90 procent van de afspraken die in de oude cao staan, zijn ook opgenomen in het nieuwe arbeidsreglement. De belangrijkste aanpassingen/toevoegingen die zijn doorgevoerd zijn:
–nieuwe medewerkers krijgen in het reglement een (hogere) onregelmatigheidstoeslag als zij avonddienst hebben of werken op zaterdagen, zondagen en/of feestdagen.
–de eindejaarsuitkering voor nieuwe medewerkers wordt afhankelijk van het financiële jaarresultaat van de stichting en het functioneren van de medewerker.
–de doorbetaling aan nieuwe medewerkers bij ziekte is voor twee jaar gegarandeerd. De oude afspraak dat medewerkers ook een aanvulling van de stichting kunnen krijgen in het derde, vierde en vijfde ziektejaar is vervallen.

In het nieuwe arbeidsreglement zijn de loonschalen uit de oude ondernemings-cao overgenomen. Ook in de nieuwe situatie is dus sprake van ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Het gemiddeld salaris (inclusief toeslagen) bedraagt momenteel € 3.600,- en kan oplopen tot € 4.100,- per maand. Uiteraard geldt de nawerking van de oude cao voor onze huidige medewerkers. Dat wil zeggen dat de (financiële) afspraken die in de oude cao staan, blijven gelden voor de medewerkers die op 31 december jl. in dienst waren. Zoals bekend kan de werkgever nooit eenzijdig de arbeidsvoorwaarden aanpassen en daarvan is dan ook nu en in de toekomst geen sprake.

Tot slot. We zijn een mooi bedrijf, met trotse medewerkers en vervullen een belangrijke rol in het maatschappelijke leven in deze regio. We willen onze reizigers ook de komende jaren veilig, duurzaam en betaalbaar overzetten. Daarom namen we de afgelopen periode maatregelen op het gebied van bestuur & organisatie, bedrijfsvoering en arbeidsvoorwaarden om de stichting toekomstperspectief te geven.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.32239