Datum plaatsing: 23 januari 2022

Stichting Den Bosch Partners klaar voor de start!


Stichting Den Bosch Partners klaar voor de start!


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): De eerste bezetting van het team voor Stichting Den Bosch Partners|Citymarketing en binnenstadsmanagement is rond. Per 1 maart 2022 is de recent opgerichte stichting operationeel, met een raad van toezicht, directeur-bestuurder Mark de Greeff en binnenstadsmanager Wouter van der Leij. Tot die tijd is Jeroen Dona waarnemend directeur-bestuurder.

Maarten Houben, voorzitter van de raad van toezicht: “Na een intensieve en professionele voorbereiding door de kwartiermaker en de kopgroep, de meerjarige steun van het gemeentebestuur van ‘s-Hertogenbosch, de werving van een sterke raad van toezicht en een ambitieus team van directeur-bestuurder en binnenstadsmanager is Den Bosch Partners klaar voor de start!

Op het gebied van citymarketing gaat Den Bosch Partners de komende jaren onafhankelijk en integraal werken aan de pijlers Cultuurstad van het Zuiden en Toonaangevende Datastad bij het uitdragen van de identiteit van ‘s-Hertogenbosch. Dit is in 2020 vastgelegd in de notitie ‘Citymarketing, wie kiest wordt gekozen’. Met krachtig binnenstadsmanagement wordt de samenwerking in de brede binnenstad vergroot door uitvoering te geven aan het ‘Economisch Perspectief Brede Binnenstad’, met de sfeergebieden als fundament. Het beoogd effect van Den Bosch Partners is dat ’s-Hertogenbosch een aantrekkelijke gemeente blijft waar het prettig wonen en recreëren is, met een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat en kansen voor talent.

Om de ambitie met citymarketing en binnenstadsmanagement vorm te geven is door de raad van toezicht gekozen voor het onderstaande team van directeur-bestuurder en binnenstadsmanager.

Directeur-bestuurder
Mark de Greeff is de nieuwe directeur-bestuurder. De afgelopen vijf jaar was hij verantwoordelijk voor de marketing van de Dutch Design Foundation en de Dutch Design Week. Hij heeft een jarenlange ervaring in citymarketing, met aantoonbare resultaten. Hij stond mede aan de wieg van de Eindhovense citymarketingorganisatie Eindhoven365, waar hij acht jaar verantwoordelijk was voor strategie.

Binnenstadsmanager
De nieuwe binnenstadsmanager Wouter van der Leij heeft een ruime ervaring in retail en centrumontwikkeling. In zijn carrière werkte hij onder andere voor The Nomad Company, Phone House, V&D en Agri Retail BoerenBond/Welkoop en de centrumgebieden van o.a. Hoorn en Sneek. Hij is gefocust op duurzame en vitale centrumgebieden en lid van het expertteam Transformatie van de Retailagenda van het ministerie van Economische Zaken.

Dank aan kopgroep, gemeente ’s-Hertogenbosch en kwartiermaker
Dank gaat uit aan de kopgroep die namens de stakeholders voor de voorbereiding en oprichting van de Stichting Den Bosch Partners zorgde: Helga Gerritzen en Anton van de Rijt vertegenwoordigden Binnenstadsmanagement vanuit Centrummanagement waarin horeca/retail /vastgoed/ambulante handel/cultuur en de BLB wijkraad zitting hebben. Jeroen Dona en Alex Kühne vertegenwoordigden Citymarketing, zij schreven als lid van een stuurgroep aan het “Ambitiedocument Den Bosch Partners”. De kopgroep werd hierin ondersteund door Tineke Kemperman van gemeente ’s- Hertogenbosch, en Dick de Jong van Brandaris Placemarketing als kwartiermaker.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

zakelijk nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.20266