Datum plaatsing: 29 januari 2022

Laat maar (even) waaien


Laat maar (even) waaien


Regio (Bernheze): De afgelopen weken is dit onderwerp zowel in de media als ook in de commissie Ruimtelijke Zaken meermaals aan de orde gekomen. Windmolens in Bernheze. Tot twee maal toe een protestbijeenkomst voor de ingang van het gemeentehuis. En op 27 januari wordt de raad gevraagd in te stemmen met het vaststellen van 2 zoekgebieden voor windmolens.

Allerlei reacties, emoties en vooral zorgen van omwonenden worden geuit. De meeste mensen zitten namelijk niet te wachten op een windmolen in hun “achtertuin” met alle overlast en verdere gevolgen van dien.

De VVD-Bernheze wil nu nog geen beslissing nemen over windmolens in onze gemeente. Over een aantal jaren komen er nieuwe regels vanuit het rijk, waarin onder meer afstanden van windmolens tot woningen worden vastgelegd. Nu zoekgebieden aanwijzen zorgt dus alleen voor een hoop onrust, welke achteraf misschien niet nodig was.

Wij willen dan ook, gelukkig samen met veel andere partijen, de beslissing over zoekgebieden uitstellen. Wel zullen we binnenkort moeten vaststellen wat we nu eigenlijk willen in onze gemeente met windmolens. Hoe hoog mogen eventuele windmolens worden bijvoorbeeld.

We hebben een opdracht ten aanzien van duurzame energieopwekking en zullen hieraan moeten voldoen. Maar, zoals wij in de commissie hebben aangegeven, is draagvlak een belangrijke voorwaarde. Wanneer we de handen van omwonenden niet op elkaar krijgen zal het lastig worden. Kijk naar oplossingen met de minste impact voor de omgeving en zet hier op in. Of dit nu zon is of wind of iets anders.

Reageren of meedoen? Graag via info@vvdbernheze.nl

Bernheze blijft goed, wordt beter

Alexander Bongers
Kandidaat #2
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15522