Datum plaatsing: 01 maart 2022 - Laatst gewijzigd: 22-02-2022 13:24:44

Dorpsraad BerghemBerghem (Oss): Dorpsraad Berghem is onderdeel van de binnengemeentelijke democratie. Een bestuursvorm van de gemeente Oss waarmee burgers gelegenheid krijgen zelf en met elkaar invulling te geven en zorg te vragen voor eigen ruimtelijke en sociale omgeving. Dus burgerparticipatie, beleid om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij besluitvormingsprocessen van het gemeentebestuur. Doel van de dorpsraad is het bewaken, in stand houden en zo nodig verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in de het dorp.

Taak Dorpsraad
De dorpsraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, bezig met zaken die het eigen territoriale gebied aangaan. De dorpsraad wordt betrokken bij de eerste planvorming van zaken als leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn, beheer en inrichting van de openbare ruimte. Ook heeft de dorpsraad een signalerende en adviserende en verwijzende rol tussen het College en de inwoners van het dorp.

Jeugdoverlast bij JOP Piekenhoef
De dorpsraad is in deze degene geweest die alle betrokkenen bij elkaar in gesprek heeft gebracht wat resulteerde in een oplossing.
Uit de gesprekken bleek al snel dat de bereidheid om hierin tot een oplossing te komen bij alle partijen aanwezig was. Doordat de belanghebbende gezamenlijk de schouders onder dit traject hebben gezet kwam er een oplossing. De gemeente is op dit moment druk bezig om dit te faciliteren.
Als definitieve oplossing is gekozen voor een grote opknapbeurt van het oude JOP gelegen achter de brandweerkazerne in Berghem en het verwijderen van de JOP in Piekenhoef. Mooie afsluiting van een vervelende periode bereikt door een goede samenwerking tussen omwonenden, de gemeente, dorpsraad, jeugdwerkers, straat-coaches, politie en wijk co÷rdinator. En niet te vergeten de jeugd zelf.

Nieuwe Dorpsraad
In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gelijk met de installatie van de nieuwe raadsleden worden ook de wijk- en dorpsraden vernieuwd en ge´nstalleerd. Wijk- en dorpsraden worden betrokken bij vragen en ontwikkelingen over de leefbaarheid en veiligheid in eigen wijk of dorp. Zo blijft de wijk en dorp fijn om te wonen. Bovendien activeren en motiveren leden van wijk- en dorpsraden bewoners in eigen wijk of dorp om samen ideeŰn en plannen waar te maken. Leden van wijk- en dorpsraden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Een onafhankelijke commissie selecteert de kandidaten. Oproepen om zich aan te melden als kandidaat worden in dag- en weekbladen geplaatst. Maar door als raadsleden zelf op pad te gaan en met eventuele kandidaten in gesprek te gaan geeft vaak meer resultaat. Daarom kunnen de huidige leden van de dorpsraad Berghem zeggen dat ze voldoende kandidaten voor de nieuwe Dorpsraad hebben. Dat is mede nodig omdat er drie leden de dorpsraad gaan verlaten. Deze plaatsen worden door drie nieuwe leden bezet. De procedure hiervoor is door de benoemde commissie gevoerd, de gesprekken met de kandidaten en de zittende leden gehouden. De commissie zal een voorstel doen zowel aan gemeente als dorpsraad.
Wij hebben goede hoop in maart 2022 een voltallige dorpsraad te mogen begroeten.

Meent u vragen te hebben over de leefomgeving in Berghem of over een van de onderwerpen hierboven uiteengezet, neem dan gerust contact op met leden van de Dorpsraad. De Dorpsraad is bereikbaar per mail: dorpsraad@berghem.nl
Telefonische gegevens zijn te vinden op de website van de Dorpsraad: www.dorpsraadberghem.nl.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14542