Datum plaatsing: 01 maart 2022

In politiek moet je een lange adem hebbenRosmalen ('s Hertogenbosch): Twaalf jaar maakt Antoon de Groot deel uit van de gemeenteraad in ’s-Hertogenbosch. Antoon (72): ”En dat is een mooie periode geweest waarin ik namens Rosmalens Belang de nodige onderwerpen heb kunnen aansnijden in het belang van de mensen in wijken en dorpen. Na drie zittingsperioden vind ik het tijd worden om een stapje terug te zetten. En dat doe ik met een gerust hart want we hebben als Rosmalense politieke vereniging een goede ploeg mensen die zich voor de goede zaak willen inzetten.”

door Herman van Dinther

“Waar ik vooral blij mee ben is dat wij ook jonge mensen aanspreken. Mensen die niet aan de kant blijven staan maar zich ook echt beschikbaar stellen om actief te zijn voor Rosmalens Belang. Wij hebben voor de verkiezingen op 16 maart een heel mooie gevarieerde kandidatenlijst met mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en achtergrond. Die variatie levert een mix op die garant staat voor een evenwichtige belangenbehartiging. Hoewel onze naam verwijst naar Rosmalen kan ik verzekeren dat wij ons inzetten voor alle dorpen en wijken in de gemeente. In een stad met de omvang van Den Bosch is het belangrijk dat er met name wordt gekeken naar de belangen van de mensen in de dorpen, buurten en wijken. Het gevaar bestaat namelijk dat er ambtelijk en politiek naar geneigd wordt het zwaarste accent op de Binnenstad te leggen. Dat kan verraderlijk zijn en juist daarom wil ik onderstrepen dat Rosmalens Belang bestaansrecht heeft, sterker nog, broodnodig is om de eigenheid en identiteit van de buurten, wijken en dorpen te waarborgen.”

Stroperig
“Toen ik begon met het raadswerk had ik het idee dat je als raadslid en politieke partij snel spijkers met koppen zou kunnen slaan. Ik kwam er echter al snel achter dat je geduld en een lange adem moet hebben om dingen te bereiken. Zo kan ik me herinneren dat we als Rosmalens Belang in 2012 een raadsnotitie inbrachten waarin we pleitten voor investeringen in infrastructuur zoals glasvezel. De Raad ging daar in mee en het Paleiskwartier en het centrum van Rosmalen waren als eerste aan de beurt. Eind volgend jaar is, als het goed is, de hele gemeente, op enkele adressen in het buitengebied na, voorzien van glasvezel en dan zijn we dus meer dan tien jaar verder sinds we met ons voorstel kwamen. Dit soort ontwikkelingen geeft wel aan dat je als partij voortdurend alert moet blijven op de voortgang van projecten.
Dat geldt ook voor de ontwikkeling van De Groote Wielen.
Als Rosmalens Belang hebben we altijd bovenop de invulling van De Groote Wielen gezeten waarbij we steeds de vinger aan de pols hebben gehouden bij de ontwikkelaars om verbeteringen te forceren of aan te brengen. In de praktijk loop je er echter ook tegenaan dat processen vaak een stroperig karakter hebben. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van het Centrum in De Groote Wielen. Daar zit nu echter eindelijk de vaart in, volgend jaar juli moet het gerealiseerd zijn.”

De Driesprong
“Het plein De Driesprong zien wij als de huiskamer van Rosmalen waar mensen ongestoord moeten kunnen genieten. In het verkiezingsprogramma dat intussen op de site www.rosmalensbelang.nl staat besteden we daar aandacht aan. We schrijven daarin dat De Driesprong centraal staat als ontmoetingsplein met horeca en evenementen en is het een fijn verblijfsgebied voor voetgangers. Er is geen ruimte voor fietsers, scooters, brommers en auto’s tijdens drukke winkel- en horecatijden. Eerder heb ik er zelfs al voor gepleit om er voetgangersgebied van te maken maar misschien is dat ook iets voor de wat langere adem”, beaamt Antoon met een kleine grijnslach. “Daar zijn investeringen in voorzieningen voor nodig maar dat geld is er gewoon, dat kan het probleem dus niet zijn. We hebben als Rosmalens Belang bij de begroting 2020 een amendement ingediend- en dat is aangenomen - om een extra jaarlijkse investering van € 35.000, naast de daarvoor bestaande budgetten, te doen voor vergroening en aanpassing van verkeers- en parkeermaatregelen in het Rosmalense Centrum dus wat dat betreft staat er niets in de weg.”

Snel oplossen
“Hoewel het vaak tijd kost om procedures te doorlopen kan het soms ook snel gaan. Een voorbeeld daarvan is het vinden van een oplossing voor de problemen die Scouting Rosmalen ondervond met de exploitatie van de huisvesting. We hebben toen als fractie Rosmalens Belang een motie ingediend die door de Raad breed werd gesteund. Op die manier konden we Scouting St.Tarcisius snel uit de brand helpen en dat geeft dan ook weer veel voldoening.
Ik heb ervoor gekozen om een stapje terug te doen en dus niet opnieuw verkiesbaar op de lijst te gaan staan. Ik blijf echter wel actief en dat geldt ook voor Guido Smeets die wegens tijdgebrek niet meer terugkeert in de gemeenteraad. We zijn echter wel heel betrokken en gaan de mensen die straks gekozen worden, maar ook de fractieondersteuners, met raad en daad bijstaan. Rosmalens Belang en de belangen van de mensen in wijken, buurten en dorpen blijven me aan het hart gaan. Dat er jongere en betrokken opvolgers klaar staan juich ik alleen maar toe. Ik prijs me gelukkig dat Rosmalens Belang ook door jongeren aantrekkelijk genoeg wordt gevonden om zich daarbij aan te sluiten.
En ik krijg dus wat meer vrije tijd. Als fractievoorzitter ben ik wekelijks gemiddeld genomen toch wel zo’n vijfentwintig uur in de weer waarbij ik minimaal drie avonden in de week op pad ben. Die tijd heb ik overigens altijd graag geïnvesteerd, maar nu komt er meer ruimte voor wat andere dingen.”

Foto: Antoon heeft als betrokken politicus uit overtuiging altijd veel tijd gestoken in zijn werk als fractievoorzitter van Rosmalens Belang.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13315