Datum plaatsing: 05 maart 2022

SP - Eerlijk en Sociaal


SP - Eerlijk en Sociaal


Oss (Oss): SP gaat voor:

1. Meer betaalbare huur- en koopwoningen voor jong en oud. Groene en veilige wijken.

2. Oss socialer. De grens voor bijzondere bijstand optrekken tot 130% van het minimum. Kinderarmoede wordt bestreden. Huisuitzetting voorkomen.

3. Voor zorgbuurthuizen en gemeentelijke regie over thuiszorg.

4. Ruim baan voor cultuur, sport, buurtcentra en verenigingsleven.

5. Referendum met zeggenschap voor inwoners.

6. Voldoende wijkagenten, boa’s en straatcoaches.

7. Aandacht voor dier, natuur, milieu en duurzaamheid.
Voor elke nieuw geboren Ossenaar wordt een boom geplant.

8. MKB versterken als banenmotor van Oss.

9. Recht op werk, ook voor mensen met beperkingen. Het IBN wordt krachtig gesteund.

10. Energiebesparing en zonnepanelen op daken, bij bedrijven en snelwegen.Geen windturbines in de Lithse polder.

11. Gemeentelijk regie bij het opwekken van energie. Eventuele opbrengsten komen ten goede aan onze inwoners.

12. Een grote SP maakt de Osse politiek eerlijker en socialer.


SP Lijst 1

oss.sp.nl
oss@sp.nl
wordlid.sp.nl
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15727