Datum plaatsing: 04 april 2022

Verkenner adviseert onderzoek naar college met zes partijen


Verkenner adviseert onderzoek naar college met zes partijen


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): De heer Pechtold heeft als verkenner gesprekken gevoerd met alle in de nieuwe raad vertegenwoordigde partijen. Dat deed hij om tot een advies te komen voor de verdere vorming van een nieuw college. Uit de gesprekken is hem gebleken dat een grote meerderheid van de raad het noodzakelijk vindt dat er zes wethouders worden benoemd. Daarmee ligt een coalitie van zes partijen voor de hand.

Het advies van de verkenner is daarom om in de komende fase onderhandelingen te voeren met zes partijen. Dat zijn D66, VVD, Rosmalens Belang, GroenLinks, CDA en PvdA. Doel is om met deze partijen te komen tot een stabiele en slagvaardige coalitie.

Toelichting aan en debat in gemeenteraad
Komende dinsdag 5 april presenteert de heer Pechtold zijn bevindingen aan de gemeenteraad. Ook zal hij vragen over het advies beantwoorden. Daarna is er gelegenheid voor de gemeenteraad om onderling in debat te gaan over het advies. Het advies en onderliggende stukken zijn vandaag (1 april) aangeboden aan de gemeenteraad. Deze vergadering is live te volgen of achteraf te bekijken via de website van de gemeenteraad of via ons YouTube kanaal.

Belangrijke thema’s
De heer Pechtold heeft naast zijn advies aan de gemeenteraad, ook belangrijke thema’s benoemd. Onderwerpen waarover in het coalitieakkoord afspraken tussen de partijen gemaakt moeten worden. Die gaan over klimaatbeleid, wonen, bereikbaarheid en het tegengaan van ongelijkheid.

Hij benadrukt in zijn verslag de noodzaak om duidelijke keuzes te maken wat het te vormen college in de komende vier jaar aan moet pakken. En vooral ook de afspraken erover voldoende concreet te maken. Dat betekent duidelijkheid over wat het nieuwe college gaat doen, hoe dit financieel gedekt wordt en wanneer het uitgevoerd wordt.

Trots meer uitdragen
Een van de belangrijkste andere bevindingen is dat ‘s-Hertogenbosch, een beetje een stad is van klappen met de handen in de zakken. Zo is dat genoemd in een van de gesprekken, en herkend door de verkenner. Men is terecht trots op de stad, maar dit wordt weinig daadkrachtig uitgedragen naar buiten ‘s-Hertogenbosch. In een stad die nooit af is, is daadkracht nodig om vooruitgang te kunnen boeken. Wat meer zelfbewuste kracht zou 's-Hertogenbosch niet misstaan.

De indruk is dat de vergelijkbare steden de lobby naar provincie, rijk en EU veel beter op orde hebben. In de komende periode is de verwachting dat hier met zes wethouders meer ruimte voor zal zijn. Er is ook bereidheid hier met elkaar afspraken over te maken. Belangrijk in een tijd waarin zowel het nieuwe kabinet als de EU ambitieuze investeringsagenda’s hebben aangekondigd.

Daadkrachtig en ambitieus akkoord
De heer Pechtold heeft zich bereid verklaard om ook de volgende fase van onderhandelingen te begeleiden: “Ik heb met veel genoegen deze verkenningsfase uitgevoerd. De hernieuwde kennismaking met ’s-Hertogenbosch is me zeer goed bevallen. Het is echt een stad om trots op te zijn.

Als de formerende partijen dat ook willen, ben ik graag bereid om een volgende fase te begeleiden. Ik zou dat dan graag op dezelfde wijze doen als deze; het tempo erin houden en transparant waar mogelijk. Het is mijn overtuiging dat er een daadkrachtig en ambitieus akkoord mogelijk is. En dat er een jong energiek team klaar staat om er voor ‘s-Hertogenbosch werk van te gaan maken.”

Bekijk de stukken op dewebsite van Raadsinformatie.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12571