Datum plaatsing: 01 mei 2022

Herdenkingsactiviteiten 2022


Herdenkingsactiviteiten 2022


Regio ('s Hertogenbosch): Woensdag 4 mei 2022 vindt de nationale herdenking van de gevallenen plaats. We zetten alle activiteiten in onze gemeente graag voor u op een rij.

Vlaggen
Het halfstok vlaggen op woensdag 4 mei a.s. wordt bijzonder op prijs gesteld. Het officiële tijdstip is van 18.00 uur tot zonsondergang, maar indien gewenst mag u al vanaf zonsopgang halfstok vlaggen. De gemeente vlagt vanaf 18.00 uur halfstok vanaf de toren van de Sint-Janskathedraal en het Stadhuis.


Herdenking en kranslegging voormalig ‘Konzentrationslager Herzogenbusch’ (Kamp Vught)
In Nationaal Monument Kamp Vught vindt om 14.00 uur een openbare herdenking plaats. Burgemeester Jack Mikkers zal daar namens het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch een krans leggen.

Kruisstraat (Rosmalen)
Om 17.00 uur zal wethouder Roy Geers in Kruisstraat, bij het monument aan de Grintweg, een krans leggen en een korte bijdrage verzorgen. Daarnaast leggen buurtbewoners, kinderen en de wijkraad Rosmalen-Oost bloemen bij het monument.

’s-Hertogenbosch, binnenstad
Om 18.30 uur wordt in de Grote Kerk (Kerkplein) een herdenkingsdienst gehouden. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Comité 4 mei. Voorganger is ds. Ruud Stiemer. De herdenkingsdienst – die bijgewoond wordt door locoburgemeester Jan Hoskam – staat in het teken van Vrijheid in verbondenheid. In de dienst wordt stilgestaan bij alle slachtoffergroepen. Tevens staan we stil bij de 100-jarige wijk De Muntel. Daarnaast levert de uit Afghanistan gevluchte en in ’s-Hertogenbosch gevestigde psychiater Forugh Karimi een bijdrage en is er plaats ingeruimd voor brigadier Andrew Dawes van de 160ste Infanterie Brigade uit Wales. Het Kamerkoor Mi Canto – onder leiding van Enrico van Schaik – verzorgt de muzikale omlijsting.

Rond 19.30 uur zal vanuit de Grote Kerk de Stille Tocht naar de Casinotuin aanvangen. De Stille Tocht verloopt dit jaar anders: via de Kerkstraat, langs de Sint-Janskathedraal, Choorstraat, Papenhulst, Nachtegaalslaantje naar de Casinotuin. In de Casinotuin – de Tuin van Vrede van Vrijheid – zal bij het Verzetsmonument en het Joods Scholieren Monument rond 20.00 uur de officiële kranslegging plaatsvinden. Locoburgemeester Jan Hoskam en kinderburgemeester Noah zullen namens het gemeentebestuur een krans leggen. Daarna worden kransen gelegd voor alle getroffen en vervolgde bevolkingsgroepen. De kranslegging wordt ondersteund door de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch en stadschroniqueur Eric Alink. Aan het einde van de herdenking kunnen alle aanwezigen bloemen, bloemstukken of kransen leggen.

Om 20.45 uur start het jaarlijks herdenkingsconcert in het Jheronimus Bosch Art Center. Bij het herdenkingsconcert wordt uitgevoerd het Requiem van Haydn. Het concert is een initiatief van de Stichting Herdenkingsconcert ’s-Hertogenbosch, in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Internationaal Vocalisten Concours. Het herdenkingskoor bestaat uit speciaal hiervoor geselecteerde zangers en zangeressen. Het Kamerorkest staat onder leiding van Bernhard Touwen. Gelet op het beperkt aantal plaatsen dient u uw aanwezigheid kenbaar te maken via info@herdenkingsconcertdenbosch.nl. Zie ook www.herdenkingsconcertdenbosch.nl.

Nuland
In Nuland start de herdenkingsbijeenkomst in de parochiekerk om 18.30 uur. Medewerking wordt verleend door het Nulands Gemengd Koor. Aansluitend is een samenkomst op het Kerkplein, waar de Stille Tocht aanvangt naar het oorlogsmonument. Wethouder Huib van Olden zal een korte overdenking houden en een krans leggen.

Rosmalen
Om 19.00 uur organiseert het Rodenborch College een herdenkingsbijeenkomst in de Sint-Lambertuskerk. Docenten en leerlingen verzorgen verschillende bijdragen. Namens het gemeentebestuur zal wethouder Roy Geers spreken en een krans leggen. De herdenkingsdienst staat onder leiding van docent Nederlands René van Gerven. Muziekvereniging Sint-Cecilia luistert de herdenkingsbijeenkomst muzikaal op. Ook het Gilde Sint Catharina – Sint Joris zal participeren. Aansluitend vindt de kranslegging plaats bij het monument in de Schoolstraat, en volgt een Stille Tocht naar de Gedachteniskapel ‘Vennehof’.

Vinkel
In Vinkel begint om 19.15 uur een herdenkingsdienst in de parochiekerk. Aansluitend vindt bij het naastgelegen oorlogsmonument een korte overdenking en de kranslegging plaats door Paul van der Krabben, nestor van de Bossche gemeenteraad.

Engelen
In de Protestantse Kerk in Engelen begint om 19.30 uur de herdenkingsdienst. De kranslegging vindt aansluitend plaats bij het oorlogsmonument in de Achterstraat. Op verzoek van het gemeentebestuur wordt een krans gelegd door de bestuursraad van Engelen / Bokhoven. Aansluitend is er een defilé langs het monument.

Empel
In Empel is om 19.30 uur een samenkomst bij de Empelsedijk, onder het viaduct bij de A2. Vandaar vertrekt een Stille Tocht naar het oorlogsmonument. Op verzoek van het gemeentebestuur zal een korte bijdrage worden verzorgd – evenals de kranslegging – door de bestuursraad van Empel.


Nationale herdenking / viering 4 & 5 mei Amsterdam
De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch zijn gastheer van de landelijke viering van de vrijheid. Onze provincie speelt daarom een belangrijke rol bij de Nationale Herdenking van de Gevallenen, op 4 mei op de Dam in Amsterdam. Bij de dienst in de Nieuwe Kerk en bij de kranslegging op de Dam zijn daarom de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant en burgemeester Mikkers van ’s-Hertogenbosch aanwezig. Kindcentrum De Vlindertuin uit ‘s-Hertogenbosch levert op de Dam de bloemenkinderen. Op 5 mei vindt in aanwezigheid van de Minister-President in de ochtend een televisieprogramma plaats in Oss, en in de middag wordt in ’s-Hertogenbosch bij het Bevrijdingsfestival Brabant (op de Pettelaarse Schans) het bevrijdingsvuur ontstoken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 nieuwe struikelstenen in Bossche binnenstad

Vanaf 4 mei telt ’s-Hertogenbosch 45 nieuwe struikelstenen. De stenen liggen op 14 locaties in het oostelijk deel van de binnenstad, globaal tussen de Zuid Willemsvaart en het Bossche Broek. Elke steen herdenkt een joodse inwoner, die tijdens de Duitse bezetting door de nazi’s is weggevoerd en vermoord in een van de vernietigingskampen.

Een van de locaties is Verwersstraat 22-24. Daar (op welk nummer is onzeker) woonde het gezin Wolff-Aptroop. Met vader Jacob die er een behangzaak had, moeder Martha, en de kinderen Simon Daan en Hulda Mie. In het begin van de bezettingstijd voegde Jo van Vugt zich als dienstmeisje bij hen. Jo hoorde al snel bij het gezin, maar moest in 1942 op last van de bezetter haar joodse werkgever verlaten. Korte tijd later werd hele gezin in Auschwitz vergast. Ook Jo is inmiddels overleden. In gesprek met de Stichting Struikelstenen ’s-Hertogenbosch vertelden de dochter en kleindochter van het dienstmeisje dat het gezin Wolff nog een derde kind had. Naspeuring door de stichting wees uit dat deze zoon, Martin Simon, tijdens de bezetting naar Zwitserland was gereisd en vervolgens naar Australië waar hij in 2008 overleed. Sinds kort is er contact met zijn zoon David die in Thailand woont. Voor David is de geschiedenis van zijn familie nu compleet. Hij hoopt binnenkort naar Nederland te komen. De struikelstenen voor de familie Wolff-Aptroot maken deel uit van de in totaal 238 die Stichting Struikelstenen ’s-Hertogenbosch uiteindelijk zal plaatsen. Op dit moment liggen er in ’s-Hertogenbosch al 125 struikelstenen op 39 locaties. In 2023 is het project voltooid.

Stichting Struikelstenen ’s-Hertogenbosch is een initiatief van betrokken Bosschenaren, met steun van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Kijk voor meer informatie op https://struikelstenen-shertogenbosch.nl of bezoek de struikelstenen in ’s-Hertogenbosch via de app ‘struikelstenengids’.

Kort samenzijn
Op maandag 2 mei worden alle direct-omwonenden ontvangen in het Stadhuis van ’s-Hertogenbosch voor korte toelichtingen op deze nieuwe aanvulling van struikelstenen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

160e Infantry Brigade uit Wales in ‘s-Hertogenbosch

De 160e Infantry Brigade uit Brecon (Wales) is de opvolger van de 53e Welsh Divisie, die in oktober 1944 ’s-Hertogenbosch heeft bevrijd. De relatie tussen deze Brigade en de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt onder meer onderhouden met battelfieldtours. Zo’n battlefiedtour wordt nu van 2 tot 5 mei 2022 gehouden met jonge officieren uit Wales in opleiding. Geleerd wordt van de militaire inspanningen rond de bevrijding van de regio
’s-Hertogenbosch in de laatste week van oktober 1944. Het betreft een interne en besloten militaire studie.

De commandant van de brigade zal wel aanwezig zijn bij de 4 mei-herdenking in de Grote Kerk, bij de Stille Tocht en zal namens de toenmalige Welsh Divisie een krans leggen voor alle gevallen Britse militairen in onze gemeente.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Expositie samenwerking Protestantse Gemeente en gemeente ’s-Hertogenbosch.
‘World War Two Today’ (Roger Cremers)


24 april tot en met 28 mei 2022
Grote Kerk, Kerkstraat 20, ´s-Hertogenbosch

Jongere generaties zoeken overal in Europa naar nieuwe manieren om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Daarbij vervaagt de grens tussen herdenking en belevenis, tussen herinnering en vermaak. De
Nederlandse fotograaf en World Press Photo-winnaar Roger Cremers merkte deze ontwikkelingen op en begon ze vast te leggen. Zijn foto’s maakten veel los, ook internationaal.

De expositie in de Grote Kerk ’s-Hertogenbosch is voorbereid en samengesteld lang voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak. In het licht van deze actuele ontwikkeling, waar de vrede nog ver te zoeken is, is het thema gedenken en herdenken meer dan actueel. Hoe verder de Tweede Wereldoorlog achter ons ligt, des te intensiever lijkt hij te worden beleefd. Overal in Europa zoeken mensen naar nieuwe manieren om de Tweede Wereldoorlog te gedenken. Herdenken verandert met de tijd; het wordt zowel abstracter als persoonlijker. Om dit fenomeen vast te leggen trekt Cremers sinds 2008 door heel Europa en fotografeert hij onder meer re-enactments, groepstoerisme naar voormalige concentratiekampen en opgravingen van slachtoffers van de slag om Stalingrad. Arnon Grunberg schreef over de foto’s: ‘De spanning die in vrijwel alle foto’s van Cremers te vinden is, is de spanning tussen de sacrale plek en de bezoekers van de plek die (ongewild) aan ontheiliging doen, zodat de kijker telkens weer in tweestrijd verkeert: kijkt hij naar een sacrale plek of kijkt hij naar de ontheiliging ervan?’

Over de kunstenaar
Roger Cremers (1972) won in 2009 de eerste prijs in de categorie ‘Arts and Entertainment’ van de World Press Photo met zijn reeks over toerisme in Auschwitz, en in 2015 won hij de derde prijs in de categorie ‘Buitenland: nieuws (serie)’ van de Zilveren Camera 2015 voor zijn fotoreeks ‘Straten na Bataclan’, over de aanslagen in Parijs in november 2015. Meer informatie: https://rogercremers.com/world-war-two-today

Openingstijden
De expositie is te bezichtigen tijdens Open Kerkdagen op woensdagmiddagen (4, 11,18, 25 mei) en zaterdagmiddagen (14, 21 en 28 mei) en na de kerkdiensten op zondag. En rond de Herdenkingsdienst in de Grote Kerk op 4 mei.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14930