Datum plaatsing: 28 april 2022

Op 28 april 2022 verschijnt bij Uitgeverij Matrijs Breuken in het land van Peel en Maas


Op 28 april 2022 verschijnt bij Uitgeverij Matrijs Breuken in het land van Peel en Maas


Regio (Regionaal): Op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg ligt de Peel. Deze landstreek was ooit een omvangrijk hoogveengebied dat zich uitstrekte van Weert in het zuiden tot het vestingstadje Grave aan de Maas in het noorden. Aan de westkant van de Peel ligt de Peelrandbreuk, een geologische breuklijn die van zuidoost naar noordwest loopt. Dit voor Nederland unieke geologische fenomeen heeft grote invloed gehad op de waterhuishouding, de natuur en het cultuurlandschap in de grensstreek van Noord-Brabant en Limburg. De breukzone in de aardkorst veroorzaakt hoogteverschillen in het landschap, natuurlijke aardbevingen, ijzerrijk kwelwater en moerassige omstandigheden in hooggelegen terreinen, de zogenoemde wijst. De geologie van de Peelrandbreukzone is in grote mate bepalend geweest voor het ontstaan van dit unieke landschap. In deze smalle strook is een grote diversiteit aan planten, bomen en dieren te vinden. Tot het begin van de vorige eeuw had niemand echt kennis van de oorzaak van de verschijnselen van de breuken, maar toch werd er door de mens op allerlei manieren gebruik van gemaakt. Het kwelwater werd benut voor watermolens en beschermende grachten rond hoeves en kastelen. Ook werd in de breukzone veen, zand, grind, leem en ijzeroer gewonnen. Daarnaast was de Peel eeuwenlang een grensgebied, dat vanwege de natte omstandigheden goed verdedigd kon worden.

Breuken in het land van Peel en Maas Ronald van Balen e.a.
176 blz. / 22 x 28 cm.
Genaaid gebonden in heel papieren band ISBN 978-90-5345-579-1
€ 24,95 (na 31-05-2022 € 29,95)
Uitgave in samenwerking met Geopark Peelhorst en Maasvallei in oprichting 030-2343148 / uitgeverij@matrijs.com / www.matrijs.com
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29701