Datum plaatsing: 03 mei 2022

‘Ikke en de rest kan stikke,’ en wat doe je ertegen?


‘Ikke en de rest kan stikke,’ en wat doe je ertegen?


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Henk Schuurs, voormalig bestuurslid van Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad op zaterdag 7 mei in Historisch café over idealen en het verkwanselen ervan

‘Mijn vader draait zich nog regelmatig in zijn graf om als hij hoort hoe zijn ideaal: door een Boerenleenbank arme boeren helpen, is verkwanseld door de winstzucht van de Rabobank’.

Aan het woord is Henk Schuurs. Ruim een jaar geleden begon Henk met het samenstellen van een boek onder de titel: Het is verkeerd. Henk schrijft over idealen en het verkwanselen ervan, aan de hand van ruim 100 jaar geschiedenis van de volkshuisvesting en die van de boerenorganisaties.
De titel van het boek is ontleend aan de lijfspreuk van de dichter Brederode: ‘Het kan verkeren.’
Henk hierover: ‘Veel van Brederodes gedichten beginnen vrolijk en eindigen vaak droevig. En zo is het ook met de geschiedenissen in mijn boek.’

Idealisme wordt winstzucht
De woningbouwvereniging begon aan het einde van de 19e eeuw vol idealisme. Maar kijk naar vandaag: de woningbouwcorporatie gaat al net zo gemakkelijk mee in het op winst- en hebzucht gerichte marktdenken van makelaars en grote beleggers. "Zo is de woningbouwcorporatie als ‘sociaal initiatief’ volledig ontaard", schrijft Henk.
Met de boerencoöperaties ging het al niet anders. Henks vader was in Wijchen een van de pioniers van de plaatselijke Boerenleenbank. Hij wilde de arme (keuter)boeren vooruit helpen in hun oneerlijke concurrentiestrijd met grootgrondbezitters en de afperserij door grote zuivel- en margarinefabrikanten. De Boerenleenbank werd groter, fuseerde naar wat nu Rabobank heet en is in niets meer te onderscheiden van andere grote banken. Winst en rendement staan voorop. Boeren of agrariërs helpen is al lang naar de de achtergrond gedrongen. ‘Zo begon het initiatief vaak vanuit idealisme en ontaardde in hebzucht en zelfs diefstal,’ stelt Henk .

Het ideaal bestaat
Is Henk niet wat al te pessimistisch? Is het onvermijdelijk dat idealisme eindigt in hebzucht? Niet dus, volgens Henk. Er is hoop. En die hoop komt ook tot uitdrukking in een woongemeenschap als De Paap. In 1978 kraakte een aantal studerende jongeren in woonnood het voormalig ziekenhuis Sint-Johannes de Deo aan het Nachtegaalslaantje in ’s-Hertogenbosch. Tot op de dag van vandaag vormen ze een woongemeenschap die je gerust ten voorbeeld kun stellen aan anderen. Gertjan van Beijnum, kraker van het eerste uur, woont al meer dan 40 jaar in de Paap.

Programma
Deze aflevering van het Historisch café vindt plaats op zaterdag 7 mei van 15.00 tot 17.00 uur. Henk Schuurs onderhoudt de bezoeker op onderhoudende toon over zijn boek. Zijn verhaal neemt zo’n 45 minuten in beslag. Na de pauze vertelt Gertjan van Beijnum hoe je een sociaal-geďnspireerd initiatief ook na 40 en wellicht 100 jaar sociaal kunt houden. Daarna gaan beide sprekers met de aanwezigen in gesprek over wat je moet doen om nobel, sociale initiatieven te conserveren in de strijd tegen: ‘Ikke en de rest kan stikke!’.
De schrijver van het boek, Henk Schuurs woont inmiddels wel alweer jaren met veel genoegen in ’s-Hertogenbosch en is daar ook actief. Zo zat hij bijvoorbeeld in het bestuur van de Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad / Wijkraad en in het bestuur van de Volksuniversiteit. Voor wie het boek van Henk Schuurs wil kopen, na afloop van de presentatie is dat mogelijk. Henk zal dan zijn werk signeren.

In verband met de organisatie vragen wij u zich vooraf aan te melden via achterdenpoort@gmail.com. Meer informatie: fransvangaal@home.nl; 06-45482739. De entreeprijs is €5,-. Dat is inclusief koffie/thee en een plak cake. Donateurs van de Knillispoort hebben gratis toegang.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30188