Datum plaatsing: 31 mei 2022 - Laatst gewijzigd: 31-05-2022 16:00:33

Waterschap Aa en Maas start maaionderhoud


Waterschap Aa en Maas start maaionderhoud


Regio (Regionaal): Als sloten en beken dichtgroeien, belemmert dat de aan- en afvoer van water. Dat kan voor problemen zorgen, bijvoorbeeld bij wateroverlast door hevige regenval. Daarom maaien we de oevers van sloten en beken. De eerste maaironde start op 1 juni.

Het jaarlijks maaionderhoud is nodig om te voorkomen dat sloten en beken dichtgroeien en het water niet kan doorstromen. Hier en daar hebben we vanaf half april al een aantal slootbodems gemaaid. De eerste grote maaironde is van 1 juni tot 15 juli, de tweede maaironde loopt van 1 september tot 15 november.

Uitvoering vraagt om medewerking van grondeigenaren
We huren aannemers in om het maaionderhoud uit te voeren. Zij rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen.

We houden rekening met de natuur
We maaien niet meer dan nodig is om het waterpeil goed te kunnen regelen. In droge perioden houden we het water zo lang mogelijk vast en in natte perioden voeren we af waar nodig. Uiteraard houden we bij onze werkzaamheden rekening met de natuur om schade aan planten en dieren te voorkomen.

Meer informatie
Hier vindt u meer informatie over onze maaiplanning, contactgegevens en de afspraken rondom maaien.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13406