Datum plaatsing: 14 juni 2022 - Laatst gewijzigd: 14-06-2022 12:25:59

Tien van Niftrik: “De mens is onderdeel van de natuur”


Tien van Niftrik: “De mens is onderdeel van de natuur”


Vinkel (Maasdonk): Natuurfanaat van Niftrik uit Vinkel: “De tijd dat de natuur zichzelf kan herstellen is echt voorbij”

VINKEL – Hij maakt zich grote zorgen betreffende onze natuur. De 84- jarige Tien van Niftrik uit Vinkel is al bijna 60 jaar druk met de natuur in al zijn aspecten en ziet heel zorgelijk het afbraakproces dichterbij komen. Hij spreekt over de laatste 40/50 jaar dat de mens de natuur in de steek heeft gelaten. “Ik maak me zeker zorgen over onder andere, mijn kleinkinderen. Te vaak werd in het verleden gedacht dat de natuur zichzelf wel even zou herstellen. Dat was ‘toen’ misschien ook wel, maar neem van mij aan dat die tijd dus echt achter ons ligt. De mens zal het nu zelf moeten doen, zeker ook gezien het feit dat we echt niet zonder natuur kunnen, we zijn er nu eenmaal een onderdeel van”, aldus Tien van Niftrik.


door Jan van Ravenstein

Samen met Tien wandelen we door de vele jaren van zijn natuurbeleving. Zijn kennis en beleving van moeder natuur is werkelijk ongekend. Heel langzaam komt Tien uit zijn veel te bescheiden schulp. Wanneer de vraag er is van hetgeen hij heeft ondernomen in meer dan een halve eeuw ‘natuur’ komt een lange lijst met activiteiten tevoorschijn. “Ik heb ze maar even opgeschreven, want je vergeet snel”, is zijn opmerking in deze. Het is een indrukwekkende lijst die begint in 1965 toen hij de vogelvereniging ‘Vogelpracht’ in Vinkel heeft opgericht. Die oprichting had weer te maken met die ene kanarie die hij bezat. “O ja. Die kanarie had maar een pootje, die was het goedkoopst. We hadden bijna geen geld, vandaar deze aankoop”, lacht Tien.
Vogels in een volière in combinatie met de natuur, het klopte niet helemaal. Tien was zich dat bewust. Vandaar dat ze een dwingende regel (het beschermen van vogels in de natuur) hadden opgenomen in de statuten. De start van een indrukwekkende natuur carrière was met deze volzin gemaakt.

Activiteiten
Het gaat echt te ver om alles van zijn indrukwekkende activiteitenlijst uit te diepen of zelfs te benoemen. De vogeltellingen lopen als een rode draad door het geheel, maar ook het bouwen en onderhouden van nestkasten voor kerkuilen is een van de bezigheden. Samen met Rien van Nistelrooij, Peter Pennings en Andre van Wanrooij vormen zij de Kerkuilenwerkgroep. De eerste kast hebben wij toen gehangen bij Harrie Pennings. Het weidevogelproject. Met een soort van teleurstelling geeft Tien aan dat er vanaf het dorp Vinkel tot aan de rijksweg geen weidevogel meer te bekennen is. “Er is daar geen grutto, wulp, gele kwikstaart, veldleeuwerik of kieviet te bekennen. Heel erg jammer”, aldus van Niftrik.

Projecten
Wanneer je Tien aanhoort komt de vraag bovendrijven of hij in al die jaren nog tijd over had voor andere bezigheden. Zijn tomeloze energie, ook nu nog steeds met ruim 84 jaar op de ‘teller’, kent werkelijk geen grenzen. Hij is/was lid van o.a. diverse vogelwerkgroepen, het Brabants Landschap, vogelpracht, doet vele vogeltellingen, is nestkastenbouwer, lid van de kerkuilenwerkgroep en lid van de vogelbescherming. “Tussen dat alles door heb ik ook nog even gefungeerd als secretaris van Stichting Jeugdbelangen”, zegt Tien. Maar de natuur blijft bij hem hoog in het vaandel staan, met stip op een. Zijn ‘natuurnetwerk’ is groots te noemen en vele instanties doen, nooit tevergeefs, een beroep op hem.

Zuinig op de natuur
Natuurlijk komt de vervuiling van de aarde en natuur aan de orde. De CO2, het stikstofverhaal inclusief de klimaatverandering, om maar een paar voorbeelden te noemen. Kijk alleen maar eens langs de bermen wat er gewoon wordt weggesmeten aan blikjes en plastic. Het is ongehoord. We hebben intussen zomers met de torenhoge temperaturen, winters die anders en milder zijn. De forse hoosbuien die plaatsvinden. Alles lijkt in de war te zijn. Het baart hem terecht zorgen. De oplossing: “Ik weet het ook niet. Maar wat ik wel weet is dat in de jaren zeventig de club van Rome toen al (50 jaar terug dus) concludeerde dat we de ogen niet mogen sluiten voor het naderende onheil. En wat is er aan gedaan, niet echt veel”, zegt Tien met enige teleurstelling in zijn stem

Toekomstdroom
Samen met Gerard Gerrits en Fons Sommers behoort Tien van Niftrik tot de grondleggers van ‘Stichting Landschapsbelang Maasdonk’. Een prachtig initiatief. “Diverse projecten hebben we al mogen realiseren. De vleermuizenkelder aan de Coppensdijk, diverse poelen hebben we aangelegd die we tevens onderhouden. Bijzonder is onze oeverzwaluw-wand bij de Geffense bosjes maar ook het door ons gecreëerde ijsvogelwandje is succesvol gebleken. Vele natuurprojecten zijn uit deze stichting al voortgekomen. Bij de vraag of hij betreffende de natuur een droom heeft, valt er even een stilte. “Zeker wel heb ik een droom. Ik ben me bewust dat er in ons Brabantse geen grote natuurgebieden zullen bijkomen. Maar hoe mooi zou het zijn wanneer we meer ‘clusters’ zouden kunnen creëren. Prachtige voorbeelden hiervan zijn de vele clusters die inmiddels gerealiseerd zijn. De cluster bij de Vinkels molen, bij het kunstwerk aan de Rekken, het Geffense veld, de Polderkerk in Nuland, het Ivo van Dintherpad in Geffen en het Kerkdèkske, om maar een paar voorbeelden te noemen. Het zou ons voormalige Maasdonk alleen maar rijker maken”, aldus Tien van Niftrik.


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30686