Datum plaatsing: 22 juni 2022

Koningschieten bij Gilde St. Catharina - St. Joris Rosmalen


Koningschieten bij Gilde St. Catharina - St. Joris Rosmalen


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Op zaterdag 2 juli zal er bij het gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen weer geschoten worden op de koningsvogel waarmee een belangrijke gildetraditie wordt voortgezet. Voorafgaand zal de huidige koning thuis afgehaald worden en later die ochtend zal er een gildemis zijn in de Lambertuskerk om 11.00uur.

Het schieten op de koningsvogel zal gehouden worden op ons gildeterrein de “Schutsboom” gelegen aan de Empelseweg 7 te Rosmalen.

Voorafgaand aan de wedstrijd zal er een openingswoord gehouden worden door onze hoofdman en door burgemeester J. Mikkers of zijn vervanger. Hierna zal de burgemeester het openingsschot lossen, gevolgd door onze oud Gildeheer Pastor Jan Schepers, waarna onze huidige koning Frans van Hirtum als eerste deelnemer zijn schot zal lossen op de houten vogel. Hierbij barst de strijd los om het laatste stukje van de vogel naar beneden te halen, en zal hierdoor onze nieuwe koning(in) bekend zijn.

Anders dan voorgaande jaren wordt er vanaf heden om de 2 jaar gestreden om deze titel i.p.v. om de 4 jaar. Door de statutenwijziging hebben wij geprobeerd meer toegankelijkheid en transparantie te creëren, en is het dan ook zo dat vanaf heden de koning geen bestuursfunctie meer hoeft te hebben. Hierdoor zullen meerdere gildebroeders en gildezusters deelnemen aan dit mooie evenement. Ook mag onze hoofdman deelnemen met behoud van zijn functie.

Het gilde hoopt u tijdens dit mooie evenement te mogen verwelkomen, het volledige dagprogramma vindt u hieronder.

Met gildegroet,

Namens de Overheid van het St. Catharina – St. Joris gilde.Programma koningschieten 02 juli 2022

08.45 Verzamelen bij gildehuis (gildeattributen verzamelen)

09.00 Vertrek met auto’s naar Uden om onze koning op te halen
Parkeren bij appartementcomplex aan Vijverlaan te Uden

09.45 In optocht ophalen koning Frans van Hirtum

10.00 Vertrekken bij de koning naar Rosmalen.

10.30 Parkeren op parkeerplaats op de kruising van de Dorpstraat en de Oude Dijk.

10.40 Weer verzamelen en gereedmaken gildeattributen.

10.50 Lopen in optocht naar de Lambertuskerk.

11.00 Gildemis voorgegaan door oud gildeheer Jan Schepers.

11.45 Vendelgroet aan koning en gildeheer, direct daarna vertrek naar parkeerplaats.

12.30 Aanvang van gezamenlijke lunch voor gildeleden.

13.50 Toespraak van Burgemeester en Overdeken Jack Mikkers gevolgd door de Hoofdman.

14.00 Aanvang Koningschieten met openingsschot door Burgemeester daarna oud gildeheer
gevolgd door huidige koning, overige deelnemers op volgorde loting.

Nadat bekend is wie onze nieuwe koning is zal volgens traditie de nieuwe koning geïnstalleerd worden.
Hierna gezellig naborrelen.


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.34784