Datum plaatsing: 05 juli 2022

Lezing “Natuurinclusieve landbouw”


Lezing “Natuurinclusieve landbouw”


Gestel (Sint-Michielsgestel): Op woensdag 13 juli 2022 organiseert Natuurgroep Gestel een lezing over natuur inclusieve landbouw.
De lezing wordt verzorgd door de heer Carlo Braat.

Er is in de landbouwsector een sterke relatie tussen intensiviteit bedrijfsvoering en biodiversiteit.

De wisselende prijzen, oplopende kosten en strengere eisen aan milieu en dierenwelzijn is voor de landbouw een uitdaging. De overheid wil dat de landbouw ook in de toekomst kan zorgen voor een duurzame voedselvoorziening: die rekening houdt met natuur, en die tegelijkertijd ook economisch rendabel is.
Natuurinclusieve landbouw houdt in dat je stabiele, robuuste landbouwsystemen nastreeft die bestand zijn tegen klimaatverandering, ziekten en plagen. De huidige landbouwsystemen zijn vaak gebaseerd op risicobeheersing. Ziekten en plagen worden bestreden en omgevingsfactoren die het bedrijfsproces kunnen beïnvloeden, worden zoveel mogelijk beperkt. In een stabiel systeem werk je aan een veerkrachtig systeem dat gebruik maakt van biodiversiteit op het bedrijf, natuurlijke bodemprocessen of andere ecosysteemdiensten.

Kenmerkend is de verweving van landbouw en natuur. De landbouw maakt meer gebruik van de natuur waardoor de landbouw versterkt wordt. En omdat boeren meer zorg geven aan de natuur, versterk je de biodiversiteit in de natuur.

De lezing vindt plaats in gemeenschapshuis Meander, Meanderplein, 5271GC Sint-Michielsgestel, aanvang 20:00 uur.

Aanmelden is niet nodig en ook niet-leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p.
Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.28443