Datum plaatsing: 07 juli 2022

Start lessen voor het ZWEM ABC bij Redding Brigade Rosmalen


Start lessen voor het ZWEM ABC bij Redding Brigade Rosmalen


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Er zijn nog enkele plekken vrij, schrijf je snel in!

Wij Nederlanders zijn over het algemeen dol op water, en dat is niet zo gek gezien Nederland veel water heeft. Des te meer is het van groot belang dat kinderen in een vroeg stadium al goed leren zwemmen. Bij Redding Brigade Rosmalen (RBR) staat dit centraal en gaan wij dan ook voor kwaliteit. Bij RBR leren wij kinderen al vanaf 4,5 jaar zwemmen, waarbij in circa 60 klokuren wordt afgezwommen voor het zwemdiploma A.

De eerste 10 klokuren wordt besteed aan het watervrij maken en basisbeginselen van het zwemmen. Deze fase wordt afgesloten met het RBR snuffel diploma. De eerste periode duren de lessen 30 minuten, het is gebleken dat de concentratie na 30 minuten sterk afzwakt en langere lessen dus minder effectief blijken. De zwemlessen worden verlengd tot een klokuur (60 minuten) als de kinderen hieraan toe zijn. Ongeveer een half jaar na het behalen van het snuffel diploma zwemmen de kinderen al snel een klokuur (60 minuten).

Door het afnemen van een 2e tussentijdse toets, het “kikkercertificaat” blijven de kinderen gemotiveerd en wordt een betere doorstroming bevorderd. Het A diploma kan worden behaald in circa 60 klokuren zwemmen.

Nadat het A diploma is behaald is de stap voor het halen van het B en C diploma nog maar een kleine stap. Vaak binnen enkele maanden worden ook deze diploma’s behaald. Hierbij kan de ouder of verzorger er van uitgaan dat het kind niet alleen goed kan zwemmen maar ook de kracht heeft om te kunnen zwemmen voor twee. Het basisbeginsel van een reddingbrigade, waarmee de kinderen goed voorbereid zijn om door te stromen naar vervolgopleidingen in het reddingbrigadeland.

Ouders of verzorgers worden door de RBR meegenomen in de zwemontwikkeling van de kinderen, het laagdrempelige contact tussen ouders en opleider staat hierbij centraal. De RBR is een kleine vereniging en het zijn dan ook vertrouwde gezichten voor de kinderen, ouders of verzorgers. Kinderen zwemmen in groepsverband met een vaste instructeur en assistent. Tevens kan er extra aandacht gegeven worden aan kinderen die niet zo goed kunnen meekomen. Deze aanpak resulteert in een zeer hoog slagingspercentage en groot plezier bij de kinderen.

Onze ABC zwemlessen worden gegeven op zaterdagen tussen 11.00 en 15.00 uur in het zwembad Kwekkelstijn te Rosmalen.

De minimum leeftijd om te kunnen starten met het zwem ABC is 4,5 jaar. Onze groepen bestaan uit ongeveer 10 kinderen, met 1 vaste gediplomeerde instructeur en een assistent-instructeur. Daarnaast zijn we een gezellige vereniging met vertrouwde gezichten, wat zorgt voor groot plezier bij de kinderen en ouders of verzorgers.

Meer informatie over of opgeven voor de cursus zwem ABC en/of zwemmend redden vindt u op onze website www.rbrosmalen.nl of via de e-mail: secretaris@rbrosmalen.nl.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

sport nieuws

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15316