Datum plaatsing: 24 juli 2022

Ontdek de geschiedenis van Maasland!


Ontdek de geschiedenis van Maasland!


Regio (Regionaal): Toen versus nu: lees meer over de geschiedenis van Maasland en de huidige ontwikkelingen in dit blog van onze redactie. Maasland in de gemeente in de gemeente Midden-Delfland heeft een rijke geschiedenis. Niet alleen letterlijk (Maasland werd in 2004 door Elsevier nog uitgeroepen tot meest welvarende gemeente van Nederland) maar ook figuurlijk.

Het ontstaan van Maasland
De geschiedenis van Maasland gaat terug tot de 10e eeuw. Het dorp Maasland is ontstaan als ontginningsgebied en werd in 985 eigendom van graaf Dirk II. Hij liet hier destijds een kerk bouwen. Deze kerk is echter niet de huidige en bekende Oude (vroeger hervormde) Kerk aan de rivier de Gaag. De kerk ten tijde van Graaf Dirk II stond vermoedelijk in de Dijkpolder. Deze plaats is echter tijdens de stormvloed, de Sint-Thomasvloed, in 1163 compleet weggespoeld. Vele steden langs de oevers van de Maas werden tijdens de overstromingen weggevaagd en een heropbouw verder landinwaarts (de huidige dorpskern) was dan ook noodzakelijk met ditmaal noodzakelijke hulpmiddelen zoals kades, dijken en kanalen. Graaf Floris III van Holland liet in 1164 een nieuwe kerk bouwen, maar ook deze kerk is helaas verloren gegaan.

Opnieuw een herbouw van Maasland
De volgende datum van belang in de geschiedenis van Maasland is 1241: toen vestigde de Ridderlijke Duitsche Orde zich in de Oude Campspolder. Zij bouwden het Commandeurshof naast de dorpskerk en Graaf Willem II schonk vervolgens het patronaatsrecht van deze dorpskerk aan de orde. In deze tijd werd ook de nederzetting Maeslandsluys bestuurd vanuit Maasland. Omstreeks 1450 werd de eerste poldermolen in Maasland gebouwd. In 1574 liet Willem van Oranje echter de dijken in het gebied doorsteken om de Spanjaarden te verdrijven die de stad Leiden belegerden. Hierdoor kwam Maasland dus opnieuw onder water te staan en was er een tweede wederopbouw rond 1600. Maeslandsluys werd in 1614 een zelfstandige plaats met als nieuwe naam Maassluis.
Vanaf 1874 vergaderde de gemeenteraad in de bovenzaal van dorpsherberg Pynas. Het Maaslandse grondgebied van Maasland is na verloop van tijd flink verkleind. Schipluiden en Maaslantsluys/Maassluis scheidden zich namelijk af.
In 2004 kwamen Schipluiden en Maasland echter weer tezamen en werd de gemeente Midden Delfland gevormd.

Van de geschiedenis van Maasland naar het Maasland van nu
Maasland met nu een inwonersaantal van 6.644 is inmiddels uitgegroeid tot een bekend glastuinbouwgebied met de vele kassen als herkenningspunt. De ligging aan de kust, de vele waterwegen en de daardoor redelijk hoge temperaturen in de winter zijn zeer gunstige omstandigheden voor de tuinbouw. De kans op schade door nachtvorst(schade) is hierdoor namelijk klein. De glastuinbouw waarborgde een extra bescherming tegen ongunstige weersinvloeden.

Hiernaast zijn er nog vele andere bezienswaardigheden in het gebied. Met de geschiedenis van Maasland in gedachten en met name de vele overstromingen, is de Maeslantkering een mooie stop. Dit is een stormvloedkering aan de monding van de Nieuwe Waterweg. De enorme stalen wanden kunnen tijdens een stormvloed het water in worden geduwd en beschermen dan heel Nederland.

Of bekijk het rijksmonument de trambrug in Schipluiden. Deze brug over de Vlaardingervaart is nu een fietsbrug, maar vroeger reden hier stoomtrams van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij met groenten uit het Westland die bestemd waren voor Delft.

En zo zijn er nog vele bekende attracties die zowel het moderne Maasland belichten (zoals de Erasmusbrug) als de geschiedenis van Maasland weergeven (bijvoorbeeld de Oude Kerk).

Meer interessante gratis online informatiebronnen over de geschiedenis van Maasland
Ben je nog niet uitgeleerd over de geschiedenis van Maasland en op zoek naar meer informatie? Bekijk dan informatieve sites zoals Wikipedia.org of Watbetekent.nl.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15986