Datum plaatsing: 28 juli 2022

Zomerse Teerdag bij het St. Catharina – St. Joris gilde Rosmalen


Zomerse Teerdag bij het St. Catharina – St. Joris gilde Rosmalen


Rosmalen (Rosmalen): Op zondag 24 juli jl. werd, in tegenstelling tot een traditionele teerdag in november rondom de feestdag van patroonheilige St. Catharina, een alternatieve teerdag gevierd.

Doordat corona zowel de teerdag van 2020 en 2021 onmogelijk maakte moesten drie jubilarissen, te weten Ere-Hoofdman Henk van Helvoirt (65 jaar lid), Tiny Hubers (40 jaar lid) en Raymond Vogels (25 jaar lid) langer wachten op hun heugelijke dag dan gebruikelijk. Dus bedacht het gilde een alternatieve teerdag en wel midden in de zomer onder zeer warme en zonnige omstandigheden. Normaal trekt het gilde altijd vol gekostumeerd naar de kerk maar met 30 graden werd besloten om in het zomerse tenue (zoals op foto in een hesje) aan te treden.
Buiten het huldigen van drie jubilarissen was er nog een bijzonder moment en wel voor Sunanda Krootjes. Zij werd geďnstalleerd als gildezuster waarna ze later tijdens de vendelgroet zou worden ingevendeld. Wanneer jeugdleden hun 18e jaar bereiken worden zij geďnstalleerd in de kerk. Voor Sunanda (20 jr.) had dit ook al lang gebeurd moeten zijn, dus ook dit werd nu rechtgezet op deze bijzondere dag.

In optocht trok het gilde naar de Lambertuskerk waar oud gildeheer en Pastoor Jan Schepers de mis voor ging.
Wat was het mooi om te zien dat alle 5 de jeugdleden voor het eerst samen meeliepen en allemaal als vendelier. Ze waren alle 5 super enthousiast dat ze zelfs bij de consecratie allemaal vooraan bij het altaar met de vlag gingen staan.

Na de mis werd er een vendelgroet gebracht te midden van onze nieuwe koning Patricia Steenbakkers aan de pastoor, jubilarissen en gildezuster Sunanda. Hierna trok het gilde in optocht naar de gedachteniskapel waar jaarlijks onze overleden gildebroeders en gildezusters worden herdacht. Zeer bijzonder was het bezoek dit jaar omdat het gilde in de afgelopen 8 maanden 3 gildeleden heeft moeten uitvendelen. Er werd een minuut stilte gehouden en door onze patroonheilige Helga Colijn een bloemetje gelegd. Als laatste was het woord aan de pastoor die een gebed uitsprak aan de overleden leden.

Het vervolg van de teerdag was op het eigen gildeterrein de Schutsboom aan de Empelseweg. Nadat iedereen werd ontvangen met een kop koffie, thee en een lekker mini chocoladebol of slagroomsoes was het dan eindelijk zover. Onder de open partytent waar het lekker doorheen waaide hadden alle gildebroeders en gildezusters een plekje bemachtigd in afwachting van het officiële moment met toespraak van hoofdman Francois van Hirtum. De hoofdman had in zijn speech van iedere jubilaris een mooi verhaal verteld met daarin vooral wat ze voor ons gilde betekend hebben in al die jaren.
Onze koning had de grote eer om deze jubilarissen hun zilveren speld op te spelden. Samen met Sunanda reikte ze ook de bloemen uit aan de partners van de jubilarissen en konden de felicitaties in ontvangst genomen worden.

Ook bedankte de Hoofdman de overige overheidsleden en commissieleden voor hun inzet van de afgelopen 2,5 jaar en kregen zij allemaal een verrassend cadeau. Als laatste werd er aan alle gildebroeders, gildezusters en jeugdleden een zilveren herinneringsspeldje uitgereikt wat op 12 september 2021 al aan een kleine delegatie werd uitgereikt tijdens de viering van de 100 jarige heroprichting.
Na het officiële gedeelte werden er nog foto’s gemaakt van de jubilarissen en gildezuster Sunanda.
Na de fotosessie was het tijd voor een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje en gezellige muziek. Het was een hele bijzondere gezellige Teerdag.

Tekst en foto door Jolanda Steenbakkers
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29508