Datum plaatsing: 10 augustus 2022

Licht bijna op groen voor toekomstbestendig landgoed


Licht bijna op groen voor toekomstbestendig landgoed


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Toen De VOF Land van Coudewater (een samenwerking tussen van Wanrooij Projectontwikkeling uit Geffen en BPD Zuid uit Eindoven) in april 2019 eigenaar werd van Landgoed Coudewater werden er binnen de onderneming heel wat extra mouwen opgestroopt. Dat gold in elk geval voor Mathijs Gerritzen die in zijn rol als projectontwikkelaar samen met Hans Hartman en Lisanne Snoeijen (BPD) een flinke maar ook uitdagende klus op zijn bordje kreeg. “Wanneer je een eeuwenoud landgoed moet ontwikkelen en klaarmaken voor een mooie toekomst dan heb je het niet over braakliggende weilanden waar je even wat woningen op bouwt. Het belangrijkste voorwerk is nu echter gedaan en het bestemmingsplan is klaar voor goedkeuring door de gemeenteraad.”

Door Herman van Dinther

“Je schaakt als het ware op een aantal borden tegelijk. Je komt tot de ontdekking dat er heel wat mensen en betrokken partijen zijn die allemaal op hun eigen vlak belangen hebben of inbreng willen leveren. Vanaf het eerste moment is onze strategie geweest om de planvorming in de grootst mogelijke harmonie uit te werken. We hebben intussen met heel wat mensen en groeperingen aan tafel gezeten om hun ideeën of bezwaren te bespreken. Zo is er veel gesproken met Het Groene Hart, IVN, Boom&Bosch en tal van andere partijen. Daar zijn de plannen zeker niet slechter van geworden, integendeel, maar het kost natuurlijk wel tijd. Een paar weken geleden heeft het College van B. en W. de plannen goedgekeurd, na de zomervakantie, begin oktober, neemt de gemeenteraad een besluit.”

Monumenten
“Op het Landgoed staan prachtige monumentale gebouwen die uiteraard behouden blijven en een belangrijke bijdrage leveren aan het rustieke en voorname karakter van de locatie. Door de jaren heen zijn er echter ook nogal wat gebouwen neergezet die niet stroken met de architectuur die van oudsher als uitgangspunt gold. Om ruimte te scheppen voor nieuwe woningen die we willen bouwen zijn nogal wat overtollige gebouwen gesloopt. Niet alleen uit architectonisch oogpunt overtollig maar ook doordat ze weinig toekomstperspectief hebben. We hebben overigens heel duurzaam gesloopt, heel veel materialen hebben een tweede leven gekregen in nieuwe bouwprojecten of als puinfundering straks onder de wegen.”

Beheersplan
“Landgoed Coudewater heeft behalve meer dan 10 prachtige monumentale gebouwen, die merendeels in gebruik zijn, ook heel wat monumentale bomen. We hebben vanaf het begin Arend de Wilde als ecoloog en landschapsarchitect Martien van Osch betrokken bij de planontwikkeling omdat het groen op het landgoed niet alleen een uniek maar ook allesbepalend element is. We hebben veel tijd en geld gestoken in gedegen onderzoek naar de staat van het groen, de loop van de wortelstelsels, de omvang van de kruinen en ook gekeken welke bomen gerooid moesten worden. Tegelijkertijd is afgewogen waar de nieuwe bomen kunnen komen gelet op de infrastructuur die aangelegd moet worden voor de nieuwe woningen. Er komen trouwens veel nieuwe bomen, heel wat meer dan er gerooid moeten worden, dus het wordt nog groener dan het al is. Heel belangrijk in dit verband is het beheersplan dat we in nauw overleg met de gemeente hebben opgesteld. In dat plan staat nauwkeurig omschreven hoe het landgoed in de toekomst beheerd moet worden en wie daar verantwoordelijk voor is. Kijk, wanneer wij straks, over een paar jaar dus, alle bouwactiviteiten hebben afgerond dan willen wij niet alleen een mooi landgoed achterlaten maar er ook van verzekerd zijn dat het een gezonde toekomst tegemoet gaat waarbij verantwoord beheer op de eerste plaats staat.”

Eigenaren
“De bewoners van het landgoed, dat wil zeggen de eigenaren van de bestaande panden en kopers van de 400 woningen, worden allemaal mede-eigenaar van het landgoed. Zij kiezen als bewonersraad een bestuur dat een professioneel beheerder inzet die het beheer en onderhoud uitvoert. We willen absoluut dat het unieke landgoed op een verantwoorde manier wordt onderhouden. We zijn er overigens van overtuigd dat mensen die er voor kiezen om op Coudewater te gaan wonen zeker zullen beseffen dat zij op een unieke plek wonen en zich er verantwoordelijk voor zullen voelen om het landgoed in stand te houden.
De bouw van de 400 woningen zal stapsgewijs worden uitgevoerd. De eerste 57 woningen die in de verkoop komen zijn die in de Zandbergen waarvoor de verkoop in januari start. De 3 appartementengebouwen waarin circa 164 woningen komen, huur en koop, komen ook in het voorjaar op de markt. De voorbereidingen voor de bouw gaan we in november al opstarten maar met de bouw verwachten we eind 2023 te kunnen beginnen.”

Foto: Mathijs Gerritzen heeft als projectontwikkelaar een flinke maar ook leuke klus te klaren.

Illustratie: Zandbergen en de Buitenplaats komen als eerste op de markt


Licht bijna op groen voor toekomstbestendig landgoed


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30314