Datum plaatsing: 10 augustus 2022 - Laatst gewijzigd: 10-08-2022 07:56:26

Goed oud worden in Geffen... Doe je samen


Goed oud worden in Geffen... Doe je samen


Geffen (Maasdonk): ZATERDAG 27 AUGUSTUS VIERING VAN 50- JARIG BESTAAN VAN K.B.O. GEFFEN


GEFFEN –Een halve eeuw is de KBO- Geffen op vele fronten actief in de Geffense gemeenschap. De leeftijdsgrens voor het lidmaatschap van de KBO- Geffen loopt allang niet meer parallel met de pensioengerechtigde leeftijd. “Vanaf 50/55 jaar is iedereen van harte welkom. Deze leeftijdsgroep groeit binnen onze vereniging en gelukkig gaat de integratie moeiteloos. Dat is heel mooi om te zien en te ervaren. Tegelijkertijd vraagt dat, zeker in de huidige maatschappij, om aanpassingen in je vereniging/organisatie. Niet alleen op sociaal en creatief gebied, maar zeker ook wanneer je kijkt naar de woonomgeving, de betaalbaarheid daarvan, de zorg in zijn algemeenheid en niet te vergeten de spaarzaamheid van de overheid die steeds groter wordt”, zegt Riny van de Akker, de voorzitter.


Door Jan van Ravenstein

Ruim drie jaar hanteert hij inmiddels de voorzittershamer van het KBO- Geffen (de Katholieke Bond voor Ouderen). De vaak bizarre perikelen van corona gooiden, zeker in de beginfase, behoorlijk wat roet in het eten. Wanneer we even terugblikken komt er bij de spraakzame voorzitter een moment van stilte. Riny: “Corona heeft er ook bij onze vereniging flink ‘ingehakt’. Onvoorstelbaar veel verdriet is er geweest. Waar mogelijk hebben we elkaar gesteund en met elkaar geprobeerd zo goed mogelijk het normale verenigingsleven weer kleur te geven. Op dit moment is de focus voor 100% gericht op het jubileum met alle feestelijkheden daaromheen. “Het gaat een dag worden die in het teken staat van ‘feest’, waarbij de onthulling van de nieuwe naam voor onze vereniging en een nieuwe website centraal staan”, aldus de voorzitter.

KBO
Op de vraag naar de doelstelling van de vereniging verschijnt er een frons op Riny zijn voorhoofd.
“Eėn doelstelling? Wij hebben meerdere speerpunten zoals: Activiteiten creëren en onderlinge contacten stimuleren. Dit alles met ondersteuning van onze vrijwilligers. “Maar ook de individuele belangen behartigen en regionaal en provinciaal samenwerken met KBO Brabant en haar afdelingen. De leefgemeenschap, integratie, zorgondersteuning en daarnaast organiseren we zowat het gehele jaar door tal van activiteiten, gewoonweg teveel om op te noemen”, aldus Riny. In dit rijtje mag zeker niet de informatievoorziening van KBO-Brabant ontbreken. Op alle fronten heeft KBO-Brabant deskundigen in huis die onze leden kunnen adviseren. En… Het is ook nog eens gratis, ook wel handig in deze tijd.

50 jaar
Een bruisend feest, memoreerde Riny al. Het actieve bestuur (Riny, Will, Herman, Corrie, Antoon, Tineke en Henriette) heeft zeer zeker een feestelijke dag in petto. De feestelijk versierde Koppellinck is die dag ‘the place to be’. Het programma (zie inzetje) belooft een middag te worden die je zeker niet mag missen. Na het welkomstwoord en een kijkje naar 50 jaar KBO brengen de Geffense Toapen een humoristisch eerbetoon aan de KBO leden van Geffen. Daarna zal de voorzitter de nieuwe naam van de KBO inclusief de website bekendmaken. Fanfare W.I.K. verzorgt daarna een optreden waarna het muziekgezelschap ‘Prettig weekend’ van Geffenaar John Steenbergen en Hein Tempelaars zorg draagt voor de muzikale ondersteuning van de verdere middag.

Nieuwe naamgeving
Met toch wel een soort van geheimzinnigheid wil de voorzitter een onderbouwing geven van de gekozen naam. “Ik ken mezelf en ik moet dus goed opletten dat ik me in mijn enthousiasme niet verspreek”, lacht Riny. Het idee loopt al vanaf zijn aanstelling als voorzitter. “Zeker door de verjonging in onze vereniging klonk de naam KBO naar mijn idee wat ‘oubollig’ in de oren. Aansluiten bij de veranderende samenleving, zorg hebben voor elkaar en elkaar blijven ontmoeten is de doelstelling waar wij als vereniging de komende jaren samen aan willen werken. Een nieuwe frisse, pakkende en uitnodigende naam, dat is wat ik bedoel”, aldus een heel serieuze voorzitter. Samen met het actieve bestuur is er over gesproken . Ze hebben de vele inzendingen meegenomen en er is gewikt en gewogen.

Zoektocht
“Met onze zoektocht kwamen we een aantal speerpunten/doelstellingen tegen: ‘Wie zijn we, wat doen we, wat willen we en zeker niet onbelangrijk, wie is onze doelgroep? De naam moet ‘bekken’ zoals ze dat in het vaktermen graag noemen, hij moet blijven ‘hangen’ en meteen wanneer je de naam ziet moet hij verbinding geven met onze vereniging. De vele maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook de nieuwe aanwas van onze ‘Jongere Ouderen’ hebben zeker bijgedragen aan het idee voor de nieuwe naamgeving. Bovendien geeft het nieuwe energie en vitaliteit binnen onze club”, aldus de voorzitter.
“Goed oud worden in Geffen doe je samen”, een kreet die precies past in het beeld van wat de bruisende Geffense vereniging voor ogen heeft.

Foto: Hans van Leeuwen

Programma;
13.30 uur zaal open - 14.00 uur openingswoord voorzitter - 14.15 uur voorzitter KBO Brabant de heer Leo Bisschops - 14.30 uur optreden van de Toapen - 14.45 uur onthulling nieuwe naam en website - 14.55 uur optreden W.I.K. - 15.15 uur optreden ‘Prettig Weekend’ - 18.30 uur sluiting feestelijke dag

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29340