Datum plaatsing: 22 augustus 2022

College stemt in met voorkeursvariant woningbouw Christinastraat MiddelrodeMiddelrode (Sint-Michielsgestel): Aan de Christinastraat in Middelrode is ruimte voor 105 woningen, waaronder 15 Ruimte voor Ruimte kavels. Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte is aan de slag gegaan met de uitwerking van de plannen. Via een omgevingsdialoog zijn omwonenden betrokken bij de planvorming. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen, die opgenomen zijn in de voorkeursvariant van het plan. Het college van B&W heeft begin augustus ingestemd met deze variant.

Op basis van het collegebesluit over de voorkeursvariant kan Ruimte voor Ruimte verder met het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. Het streven is om het bestemmingsplan nog dit jaar in procedure te brengen. Het zal vervolgens in de eerste helft van 2023 in de gemeenteraad worden besproken.

Aangepast ontwerp naar aanleiding van omgevingsdialoog
Naar aanleiding van de gevoerde omgevingsdialoog tussen ontwikkelaar en omgeving, zijn een aantal wijzigingen op het ontwerp aangebracht. Dit aangepaste ontwerp is als voorkeursvariant aan het college voorgelegd. Met het positieve besluit over deze voorkeursvariant is de fase van de omgevingsdialoog afgerond en kan het bestemmingsplan worden opgesteld. Zoals is toegezegd, blijft Ruimte voor Ruimte in gesprek met bewoners over bijvoorbeeld de planvorming en mogelijkheden om grond aan te kopen. Ook zal Ruimte voor Ruimte in een bijeenkomst voor omwonenden nogmaals toelichten waarom een variant die de voorkeur had van de omwonenden is afgevallen.

Ruimte voor woningbouw in Middelrode
De locatie aan de Christinastraat staat al jarenlang in gemeentelijke visies opgenomen als woningbouwlocatie. Het woningbouwprogramma voorziet in de gevarieerde woningbehoefte en continuďteit van woningbouw in Middelrode, waar al lang geen nieuwbouw is gerealiseerd. Naast de 15 Ruimte voor Ruimte kavels, komen er circa 30 sociale huurwoningen/goedkope koopwoningen en circa 20 middeldure koopwoningen. Ook zijn er enkele levensloopbestendige woningen (bungalows) gepland. Om inwoners meer kansen te bieden om in hun eigen dorp te blijven wonen, zullen de woningen in fases gebouwd en opgeleverd wordenUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14231