Datum plaatsing: 29 augustus 2022

Activiteiten rond 800 jaar Sint-Jan


Activiteiten rond 800 jaar Sint-Jan


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): 2 september avondopenstelling Sint-Jan
Ook de Sint-Jan is geopend tot 23:00 uur tijdens de Bossche Zomernacht. Ervaar de Sint-Jan.

4 september 11.00 uur Jubileumviering
Feestelijke Eucharistieviering b.g.v. de 800e verjaardag van de Sint-Jan. Hoofdcelebrant is mgr. De Korte. Een viering uit dankbaarheid voor 800 jaar Bossche Sint-Jan. Tijdens deze viering wordt een speciaal voor dit jubileum gecomponeerd motet voor het eerst gezongen. Het heeft als titel: ‘Als wij uw Huis binnengaan’ en is geschreven en gecomponeerd door Chris Fictoor.

8-18 september Strijd om de Kathedraal
Theateruitvoering in de tuin van de Sint-Jan: ‘Strijd om de kathedraal’. Een theater- bewerking van het gelijknamige boek van Jacques Vriens Informatie en reserveren: www.strijdomdekathedraal.nl

7 september Opening werkjaar
Opening van het pastoraal werkjaar van het bisdom.
Samen met de priesters, diakens, catechisten en pastoraal medewerkenden van ons bisdom viert de bisschop om 16.00 uur de Eucharistie in de kathedraal. Zo deelt ook het pastoraal kader van ons bisdom in de viering van ‘Sint-Jan 800 jaar’. Op 7 september wordt zichtbaar dat de Sint-Jan als kathedraal de Moederkerk van ons bisdom is. Uiteraard zijn ook alle parochianen van harte welkom bij deze viering.

10 en 11 september Open Monumentendagen
Speciale tentoonstelling in de Sint-Jan met medewerking van Museum Krona Uden (museum voor religieuze kunst). De moeite waard om te bezoeken.
Op zaterdag 10 september om 10 uur en op zondag 11 september om 17 uur worden de klokken van de Sint-Jan handmatig geluid door klokkenluiders van de Kring Vrienden (onder leiding van stadsbeiaardier Joost van Balkom).

13 september Bezoek bisschoppenconferentie
Bezoek van de Nederlandse bisschoppenconferentie. De bisschoppen van Nederland bezoeken de jarige Sint-Jan en vieren er om 17.30 uur samen de Eucharistie. De viering is voor iedereen vrij toegankelijk.

Orgelconcert
Op 13 september schenkt de organiste-titulaire Véronique van den Engh aandacht aan ‘Sint-Jan 800 jaar’ tijdens een bijzonder orgelconcert. Zij speelt een aantal werken die een verhaal vertellen over de Sint-Jan. Eén daarvan is een stuk voor twee orgels, geschreven voor de Stichting Orgelkring “Hendrik Niehoff” voor hun 40e concertcyclus door Maurice Pirenne, vele jaren rector cantus (1965-1991) en organist (1991-2008) van de Sint-Jan. Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs € 10,00.

25 september KRO TV mis
Deze zondag start om 10.00 uur met een feestelijke Hoogmis in het kader van het achtste eeuwfeest en wordt rechtstreeks uitgezonden door de KRO-televisie.
De H. Mis van 12:00 uur vindt gewoon doorgang.

Poëzie rond de Sint-Jan
In samenwerking met Huis73 vindt deze zondag het festival ‘Poëzie rond de Sint-Jan’ plaats. en programma boorde- vol voordrachten, workshops en zelfs een dichtwedstrijd! Voor meer informatie: www.huis73.nl

1 oktober Avond van het licht
Op 1 oktober vieren wij de avond van het licht.

2 oktober Jubileumzitting
Op 2 oktober is om 15.00 uur in de Sint-Jan een bijzondere jubileumzitting met medewerking van de Schola Cantorum. Tijdens deze samenkomst doorlopen we 800 jaar Sint-Jan. Ook de Schola maakt een muzikale reis door deze acht eeuwen. Een boeiend en verrassend programma. Ook bij deze jubileumzitting is iedereen van harte welkom

Foto-expositie van Marc Bolsius in Huis73/Bieb
De hele maand september
Thema: de Sint-Jan door de lens van Marc BolsiusUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29662