Datum plaatsing: 13 september 2022

Abdij van Berne en de Vredesweek 2022


Abdij van Berne en de Vredesweek 2022


Heeswijk-Dinther (Bernheze): De vredesweek van dit jaar - 17 tot en met 25 september – heeft een bijzonder en uitnodigend thema: ‘GENERATIE VREDE ‘.

Juist in een tijd waarin de wereld om ons heen zo snel verandert, wordt gezamenlijk gezocht hoe het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden omgezet kan worden in hoop. Daarvoor wil de Abdij van Berne mensen bij elkaar brengen, die de moed hebben om voor vrede te gaan.

Elke vorm van samenleven, daagt ons uit om te bouwen aan een menswaardige en vreedzame samenleving. Dat geldt in de eigen kleine wereld of in de grote wereld waar we deel van uitmaken, voor jong of oud, hier geboren en getogen of van elders naar hier gekomen. In een dialoog met verschillende generaties is het dan continu zoeken naar antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd.

BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN EN VANUIT DE ABDIJ

De Abdij van Berne organiseert in de vredesweek een aantal activiteiten waarbij mensen samen een geluid (laten) horen van die hoop naar het in vrede leven.

Dinsdag 20 september:

Daags voor Wereld-Alzheimer-dag organiseert de werkgroep Berne Anders een lezing door Judith de Laat over haar boek ‘Vergeet me ‘. Een bijzonder thema waarbij een indringend beeld van de invloed van Alzheimer op zowel patiënt als familie wordt beschreven. Dan blijkt het mede te gaan om “vrede te hebben met…” Hier is dat het vergeten, door mensen met Alzheimer.

Donderdag 22 september:

Een initiatief van het regionaal oecumenisch pastores overleg is de vertoning van de film ‘Samaritaan’. …. Een film over Een Poolse man - zonder werk- en verblijfsvergunning – die overlijdt, alleen op een bankje. Hij viel duidelijk tussen wal en schip, zoekgeraakt tussen regels en protocollen. Regisseur Iris van Rooij leidt de film in en vertelt over de manier waarop zij de film gemaakt heeft. Na het zien van de film is er een nagesprek..

Zondag 25 september:

“Wandelen voor vrede”, een wandeling van ongeveer 5 kilometer met vertrek tussen 12.15 en 13.15 uur. Al wandelend met elkaar van gedachten wisselen over de vraag wat vrede voor jou betekent en hoe je die gewenste vrede dagelijks in de praktijk kan brengen. Een initiatief van een werkgroep van het abdijkerk pastoraat.

Tweedaagse bijeenkomst woensdagmiddag 21 tot vrijdagmiddag 23 september :

Een 48 uurs- abdijsessie over ‘Inspireren met hoop en vooruitgang’. Spreken over vooruitgang is ook spreken over wat we belangrijk vinden .

Met deze verschillende activiteiten wil de Abdij van Berne extra aandacht vragen voor al die verschillende aspecten van vrede. Vrede is voor veel mensen zo vanzelfsprekend, maar vrede blijkt ook kwetsbaar. Het vraagt continu aandacht en attentie en vooral inzet; met kleine stapjes samenwerken aan een vreedzame samenleving. Oog en oor hebben voor de ander, begrip hebben voor elkaar en helpen, daar waar vrede ver te zoeken is.

Meer informatie over de verschillende activiteiten zie website van de abdij : www.abdijvanberne.nl

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30331