Datum plaatsing: 19 oktober 2022

Bestuursleden RVC ronden werkzaamheden af


Bestuursleden RVC ronden werkzaamheden af


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Na ruim 12 jaar het Rosmalens verenigingen Contact (RVC) te hebben georganiseerd en geregeld vinden de bestuursleden de tijd aangebroken hun bestuurlijke werkzaamheden te beëindigen. Daarom hebben zij besloten hun werkzaamheden per 1 januari 2023 af te ronden. Of hiermee het RVC ook ophoudt te bestaan, zal de komende maanden blijken. Het Rosmalens Verenigingen Contact is in 2010 ontstaan, met name om de onderlinge contacten tussen Rosmalense verenigingen te bevorderen en kennis uit te wisselen. Met uitzondering van de laatste twee coronajaren, werden jaarlijks meerdere bijeenkomsten georganiseerd, waarbij ontmoeting en informatieoverdracht centraal stonden. Sinds 2011 is het RVC ook verantwoordelijk voor de organisatie en verkiezing van de Rosmalense vrijwilliger en sinds 2015 de jeugdvrijwilliger van het jaar.

Afstand
Met het vertrek van de vijf Rosmalense bestuursleden Adriënne Hazenberg, Jan Janssen, Peter van Hoek, Wim Trugg en Jan de Wit lijkt daar nu een einde aan te komen. “In de coronaperiode hebben we geanalyseerd wat onze toegevoegde waarde kan zijn voor de Rosmalense verenigingen. Waren we alle vijf in het verleden nog sterk verbonden aan uiteenlopende verenigingen, inmiddels staan we meer op afstand. Wil je feeling houden met het volop bruisende verenigingsleven, dan moet je daar ook echt in investeren. Dat was al voor de coronaperiode lastig, maar onze dagelijkse werkzaamheden vragen nu om een beslissing. Die hebben we nu genomen”, aldus Adriënne Hazenberg.
Jan Jansen vult aan: “Als je kijkt naar onze twee doelstellingen, dan klonk dat bij de oprichting heel begrijpelijk, maar zie je meer en meer dat verenigingen hun schaarse vrijwillige inzet hard nodig hebben om de eigen club op alle terreinen draaiende te houden. Dan krijgt ontmoeting een iets lagere prioriteit. Het uitwisselen van kennis wordt dan ondergeschikt, ook omdat alle kennis die je ontbeert, via Internet meer en meer toegankelijk wordt.” “En als we eerlijk zijn, zag je dat ook terug bij de aantallen bezoekers van onze bijeenkomsten”, aldus Wim Trugg. “We hadden een mooie vaste groep bezoekers van met name sportverenigingen, maar het bleek erg lastiger om ook bijvoorbeeld de culturele verenigingen goed te betrekken. Om een RVC succesvol te houden, vraagt dat een brede inzet en investering van iedereen. Dat is bij schaarste echt lastig.”

Hoe verder?
Peter van Hoek verduidelijkt: “Dat wij als bestuur stoppen, hoeft niet te betekenen dat het RVC stopt. Als inwoners, bestuursleden van clubs of leden van verenigingen het RVC zouden willen voorzetten, mogen ze zich melden en kan er gekeken worden of er een nieuw bestuur te vormen is. Mogelijk dat dat ook leidt tot nieuwe doelstellingen. Wij willen niet zover gaan dat wij de stekker er nu al uittrekken. Dat hangt af van de Rosmalense verenigingen. Maar mocht het aan het einde van dit jaar tot te weinig reacties hebben geleid, dan zullen we het RVC begin 2023 statutair opheffen.”

Rosmalense (jeugd)vrijwilliger van het Jaar
Eigenlijk geldt hetzelfde voor de jaarlijkse verkiezing van de (jeugd)vrijwilliger. Jan de Wit: “Natuurlijk is het heel jammer als zo’n Rosmalens waarderingsmoment verloren gaat. We hebben al gepoogd het bij verenigingen onder te brengen, en blijven dat de komende maanden proberen. Hiervoor mogen ook organisaties zich melden, zodat we hierover met elkaar in gesprek kunnen.” Dat kan via mailadres rvcrosmalen@gmail.com. En krijgt Rosmalen dus geen (jeugd)vrijwilliger van het jaar 2022? “Alles hangt af of continuďteit gewenst is. Na 12 jaar ronden wij het af, maar we staan open voor alle reacties en als Rosmalen het RVC of de verkiezing wil behouden, denken we in een overgangsfase natuurlijk graag mee.”
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.27954