Datum plaatsing: 15 november 2022

Paul Janssen nieuwe pastoor parochie H.Maria


Paul Janssen nieuwe pastoor parochie H.Maria


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Uitdagingen gaat pastoor Paul Janssen niet uit de weg. Toen hij van de Empelse pastor Piet de Jong hoorde dat er in de parochie H. Maria een vacature was, begon het toch te kriebelen. Op zijn leeftijd van toen 58 jaar en zijn zeventienjarige verbondenheid aan de parochie in Deurne maakte hij een jaar geleden zijn belangstelling bekend bij het Bisdom. Dat resulteerde op 18 september in zijn installatie na al in januari als waarnemer in de parochie H. Maria van start te zijn gegaan.

door Herman van Dinther - foto Karel Goossens

Paul: “Ik ben in Roermond geboren en getogen en deed daar in de H. Hartkerk al veel vrijwilligerswerk. Eerder was ik er al begonnen als misdienaar. Na de normale vooropleidingen ging ik Bouwkunde studeren aan de TU in Eindhoven. Toen ik die studie had afgerond ging ik nadenken over mijn toekomst en kwam tot de ontdekking dat het werken in de parochie mij meer aansprak dan bouwkunde. De pastoor zag mijn worsteling aan en opperde het idee om de priesteropleiding te gaan volgen. Daar had ikzelf nooit aan gedacht maar het sprak me wel aan. Op mijn 24ste begon ik eraan en stapte halverwege over van Rolduc naar het St. Janscentrum in Den Bosch met als eindresultaat mijn priesterwijding in 1993. Ik werkte toen in de Bossche binnenstad en de Lucasparochie en dat heb ik altijd met veel plezier gedaan. Na het overlijden van plebaan Van de Camp was ik toe aan een nieuwe uitdaging en zette de stap naar Goirle waar ik drie parochies onder mijn hoede kreeg die ik bij hun fusie heb begeleid. Toen ik daar acht jaar had gewerkt kwam de vraag of ik naar Deurne wilde waar een fusie van vijf parochies op handen was. De overstap kwam iets te vroeg maar ik werd al wel waarnemer en na negen jaar Goirle verhuisde ik naar Deurne waar in twee fusies negen parochies samen kwamen en drie kerken gesloten moesten worden.”

Krimp
“En toen kwam daar na zeventien jaar de parochie H. Maria in beeld die met acht kerken in Den Bosch, Rosmalen en Empel enorm groot is. Ik pak echter graag nieuwe dingen aan ook om te voorkomen dat het werk te routineus wordt. Ik wil mijn creativiteit erin kwijt kunnen. Op de eerste plaats ben ik natuurlijk priester waarbij mijn aandacht vooral is gericht op de mens. Doordat er in de toekomst een aantal kerken noodgedwongen gesloten gaan worden betekent dit een aanslag op het vertrouwde gevoel dat mensen met hun omgeving en kerk hebben. Het gevolg is dat mensen in een aantal gevallen hun ontmoetingslocatie op grotere afstand moeten gaan vinden. Dat is een van de consequenties van de opschaling die we moeten doorvoeren. Die veranderingen moeten heel zorgvuldig besproken en begeleid worden, dat vraagt om een proces dat professioneel moet worden uitgevoerd. We zoeken een onafhankelijke procesbegeleider en er komt een werkgroep waarmee we bekijken wat er allemaal nodig en mogelijk is. Wanneer dat allemaal helder in beeld is dan zijn we toe aan de uitvoering. We realiseren ons hierbij dat de vieringen per locatie van elkaar verschillen en dat het een mooie uitdaging is om juist de belangrijkste elementen die de gelovigen nu ervaren, vast te houden. Ik wil het positief zien en daarom zeg ik ‘we breken niet af, maar we bouwen op’.”

Dealen met beperkingen
“Ik besef dat we ingrijpende beslissingen moeten nemen. We moeten ons realiseren dat we te maken hebben met een versnelde krimp van het aantal gelovigen, de vrijwilligers en priesters worden ouder, de financiële middelen zijn beperkt en met dat gegeven moeten we dealen. Ik vind daarbij dat we beter op minder plekken iets goed doen dan op veel plekken maar half werk leveren.
Ik ben nog volop bezig de mensen, hun gebruiken en cultuur te leren kennen en natuurlijk moet ik ook energie steken in het opbouwen van mijn netwerk. Verbinding met de gelovigen vind ik heel belangrijk daarom hecht ik zoveel waarde aan een koffiemoment na de eucharistieviering. Ook wil ik die viering goed voorbereiden en daarom ruim op tijd aanwezig zijn. Dat heeft dan weer wel als consequentie dat ik geen twee vieringen achter elkaar kan doen want dan kom ik in tijdnood en kan ik onvoldoende tijd aan pastorale zorg besteden. Er moet volop tijd en ruimte zijn om te buurten.”

Kerstmis
“Traditiegetrouw zijn met de Kerstdagen de meeste kerken druk bezet. Ik heb me in deze parochie voor dit jaar nog niet bemoeid met de invulling van de vieringen. In andere parochies werkte ik vaak met het kerstverhaal in themavorm waardoor je verschillende invalshoeken kon kiezen. Dit jaar zal ik het voor het eerst in deze parochie ervaren en ondergaan. Ik weet dat de behoefte aan samenzijn met Kerst extra groot is en dat het een mooi moment is om kerk en samenleving met elkaar te verbinden. Zo weet ik dat er een Kerstwandeling in voorbereiding is en dat er voor HEVO een viering komt. Op het moment van dit gesprek weet ik er het fijne nog niet van maar daarover zal zeker nog worden gecommuniceerd.”

Jongere mensen
“Wat mij overigens wel opvalt bij mijn kennismakingsbezoeken aan de verschillende locaties is dat er nogal wat jongere mensen actief zijn en dat geldt voor alle acht kerken. Het geloof leeft echt nog wel al wordt het natuurlijk door mensen verschillend ervaren of beleefd. Zo zie ik ook dat de beleving minder in collectieven gebeurt maar eerder individueel bijvoorbeeld door een kaarsje te gaan aansteken of plaats te nemen in een kerkbank om zijn of haar gedachten te laten gaan.
Zo vond ik het een bijzondere ervaring toen we vanuit de parochie tijdens het KOM festival lichtjes uitdeelden aan de bezoekers. Maar liefst tweeduizend mensen benutten de gelegenheid om even de Lambertuskerk in te gaan en het kaarsje te plaatsen. Ook op die manier en op zo’n moment draag je bij aan ontmoeting waar mensen toch behoefte aan blijken te hebben. In dit verband denken we er ook aan om op termijn in wijken en buurten openbare accommodaties te gaan benutten om ontmoetingsmomenten te creëren op die tijden waar mensen de behoefte aan ontmoeting hebben. Ontmoetingen en vieringen hoeven natuurlijk niet per se op zondag en in de kerk plaats te vinden. Wij denken dat we op die manier een bijdrage kunnen leveren aan het gevoel dat de meeste mensen bij hun geloof hebben namelijk dat de kerk hen een fundament biedt, ook als het moeilijk is in het leven. Dan vinden mensen door het geloof de kracht om dingen te doorstaan. Ik gun mensen dat ze gelovig zijn en dat ze iets meenemen van wat wij te bieden hebben.”
Pastoor Paul Janssen bidt zelf meerdere keren per dag en opent en sluit bijeenkomsten met gebed. “Een fijne gewoonte vind ik.”

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.28652