Datum plaatsing: 16 november 2022

Samenwerkingsovereenkomst getekend verkoop De Mortel 4


Samenwerkingsovereenkomst getekend verkoop De Mortel 4


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Voor de uitbreiding van het Noordbrabants Museum verkoopt de gemeente het aangrenzend pand De Mortel 4 voor een bedrag van 14,6 miljoen euro aan de Provincie Noord-Brabant. Hier is nu nog het Design Museum Den Bosch gehuisvest. Het Noordbrabants Museum krijgt op deze manier ruimte om op termijn verder te groeien. En de mogelijkheid om de uitzonderlijke collectie van JK Art Foundation in beheer te krijgen. Het Design Museum verhuist naar de Bossche Stadsdelta en krijgt daarmee de kans om verder te groeien naar een icoon van (inter)nationaal belang.

De gemeenteraad heeft vorige week besloten om het toekomstige Design Museum op te nemen in het structuurfonds. In navolging hiervan sluit het college van B&W een samenwerkingsovereenkomst met de provincie ter voorbereiding van de verkoop, met daarin opgenomen een terugkoopregeling. Na vaststelling van het voorbereidingskrediet in de raad, wordt het huidige pand van het Design Museum verkocht. Op die manier komt het pand aan de Mortel 4 in eigendom van de provincie Noord-Brabant voor de uitbreiding van Het Noordbrabants Museum. Tot aan de verhuizing blijft het Design Museum gevestigd aan De Mortel 4.

Wethouder Mike van der Geld:

‘’Een nieuw Design Museum is een geweldige ontwikkeling voor onze hele stad, en dat maakt dat ik hier erg enthousiast over ben! Met het nieuwe Design Museum benutten we namelijk drie kansen in één keer. Het Design Museum krijgt een nieuwe locatie met veel kansen om zich verder te profileren. Het Noordbrabants Museum kan op een prachtige manier enorm uitbreiden. Én met het nieuwe museum krijgt de gebiedsontwikkeling van de Bossche Stadsdelta een impuls. Met deze ontwikkelingen dragen we bij aan een sterkere (inter)nationale positie van beide musea. Dit straalt af op onze stad en verstevigt ons profiel als Cultuurstad van het Zuiden. ’s-Hertogenbosch is een stad van ontmoeten. Een plek waar iedereen mee kan doen en waar we er voor elkaar zijn. De herhuisvesting naar de Bossche Stadsdelta brengt een nieuw cultureel icoon naar dit gebied, en verstevigt daarmee – mede met de al aanwezige culturele organisaties – het profiel van de Brede binnenstad.’’

“We willen Brabant voor zoveel mogelijk mensen een leuke en fijne plek laten zijn om te wonen, werken en te recreëren. Dit vraagt om een bijbehorend voorzieningenniveau, dat meegroeit met de demografische en economische ontwikkeling van Brabant”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders.

Vervolg
Binnenkort legt het college het voorbereidingskrediet voor aan de raad. Zodra de gemeenteraad positief beslist, gaan we verder met de ontwerpfase voor het Design Museum. In deze fase gaan we in gesprek met belanghebbenden. Het is onze ambitie om het nieuwe Design Museum voor 2030 te openen.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14523