Datum plaatsing: 23 november 2022

Afvalstoffendienst schoont containerbestand op's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Op 9 januari a.s. start de Afvalstoffendienst met het omchippen van alle grijze en groene minicontainers in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Ruim 45.000 huishoudens krijgen hierover binnenkort een brief met meer praktische informatie. Het bedrijf Inovim voert deze werkzaamheden uit.

Waarom deze actie?
De Afvalstoffendienst wil haar containerbestand opschonen. Door de chip, die in de rand van de container zit, weten we precies welke container bij welk adres staat. Deze informatie gebruiken we onder andere om onze routes te verbeteren en illegaal gebruik van containers tegen te gaan.

Een groot deel van de containers die inwoners nu gebruiken zijn niet voorzien van een chip of hebben een oude chip die onze huidige systemen niet goed kunnen uitlezen. Daarom is het belangrijk dat we iedere container voorzien van de juiste chip.

Zonder nieuwe chip kunnen we de containers niet meer legen.

Om welke containers gaat het?
Het gaat om de grijze container voor restafval en de groene container voor GFT. De container voor papier is uitgezet in 2017 en toen al voorzien van een nieuwe chip. Dit geldt ook voor de ruim 2.000 containers voor plastic die in de pilotwijken staan.

Kosten voor een extra container
Ieder huishouden betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing. Voor dit bedrag halen wij onder andere uw afval op. Hiervoor krijgt u een basis-set containers: één grijze container, één groene container en één container voor oud papier. Het kan zijn dat u in het verleden extra containers bij ons hebt aangevraagd. In de belastingverordening van 2016 is bepaald dat voor een extra container ook extra betaald moet worden.

Voor 2023 zijn in de verordening de volgende bedragen opgenomen voor een extra container:

Grijze container € 240,00 per jaar
Groene container € 120,00 per jaar.
Dit bedrag is voor de aanschaf van de container, het legen, de transport- en personeelskosten en ook voor het verwerken van uw extra afval.

De kosten voor een extra grijze container brengen we al enkele jaren in rekening. De kosten voor de extra groene container berekenen we per 1 januari 2023 aan u door. Ook hiervoor is een opgeschoond containerbestand noodzakelijk.

Stap 1: inventarisatie
Aangezien we niet exact weten hoeveel ongechipte containers er in omloop zijn, doen we eerst een inventarisatie. Dit betekent dat inwoners een brief van ons krijgen met daarin het aantal containers dat, volgens onze administratie, op het adres staat.

Klopt het aantal of het formaat niet? Dan vragen we u om dit bij ons te melden. Hoe? Dat staat in de brief die u binnenkort van ons krijgt (brief 1).

Stap 2: het omchippen
Vier weken na de eerste brief krijgt u een tweede brief van ons. Daarin leest u op welke dag wij uw containers komen omchippen. Ook vindt u twee stickers in de envelop. Op deze stickers staat de afvalsoort (restafval of GFT), uw huisnummer en wanneer Inovim bij u langskomt. Plak de stickers op de juiste container en zet de containers op de afgesproken dag aan straat. Uw container hoeft niet leeg te zijn.

Inovim komt die dag bij u langs en plaatst de nieuwe chips in de containers. U hoeft hier niet voor thuis te blijven. Na het omchippen krijgt uw container een nieuwe witte sticker (10 x 15 cm) met een grote C op de achterkant met daarop uw adres en een streepjescode. Uw container is klaar!

Extra containers?
Hebt u extra containers in gebruik? Dan halen we deze later bij u op. Zorg er wel voor dat u de instructies uit brief 1 opvolgt.

Wilt u toch een extra container voor restafval en/of GFT? Dat kan natuurlijk maar daarvoor betaalt u dan wel bovengenoemde bedragen. In brief 1 leest u hoe u deze extra containers kunt aanvragen.

Planning
Het omchippen gebeurt in fasen. Als we in uw wijk aan de slag gaan, ontvangt u ongeveer vier weken van te voren brief 1. Een week voor het omchippen krijgt u brief 2. Wacht hierop en lees de instructies goed door.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12248