Datum plaatsing: 13 december 2022

Daor hedde de GuldNuland ('s Hertogenbosch): Het bekende “Daor hedde de Guld” is hèt thema voor het Gildefeest dat op 21 mei 2023 in Nuland wordt gehouden. Een Gildefeest met 50 Gilden en 1500 Gildebroeders en -zus- ters. Maar wat is nou de Guld, wat doen ze en hoe zijn ze ontstaan? De aankomende maanden tot en met Mei zullen we dat aan u uitleggen.

De Schuttersgilden en ook ons Gilde is ontstaan in de middeleeuwen met het doel om het volk te helpen bij brand, ziektes en verdediging van het dorp of kasteel. Hier

in Nuland zijn we al meer dan vier eeuwen van en voor het volk.

Vaak werd zo’n Gilde opgericht door een edel/kasteel heer die de broederschap veranderde in een

schuttersgilde. Zo zijn we misschien wel opgericht door een van de heren van de familie Vladeracken ?

In elk geval is het schild uit 1599 wel van deze familie en werd geschonken door ‘joncker Geraert van Vladeracken Heer van Geffen ende leenhuis van Nuland’.

Maar met zekerheid is ons Gilde ouder, zo bleek uit een notaris stuk van 1583 die het volgende omschreef,

eenen silveren papegay, hangende aen een silveren roos, toebehoorende der schutteryen van Nulandt.

Volgens zilverdeskundigen is het medaillon en de Koningsvogel van rond 1540-1550, maar volgens nieuw onderzoek zijn we misschien nog wel 166 jaar ouder. Maar om daar bewijzen voor te vinden… .. ?

Daor hedde de Guld
Zo heeft elk Gilde een patroonheilige en zo natuurlijk ook ons Gilde. Waarbij de Sint Jans Onthoofding kerk in Nuland een belangrijke rol speelde, gaven we de voorkeur aan een goede Heilige zoals Antonius.

Een Antonius Gilde hield zich vooral bezig met armenzorg, de zieken en het begraven van doden.

Onze patroonheilige, Sint Antonius Abt is dan ook te zien op ons Vaandel en natuurlijk staat er in onze kerk een groot beeld van de heilige Antonius Abt dat ons Gilde aan de kerk schonk in 1853.

In al die eeuwen werd er natuurlijk ook Koning geschoten zoals ons oudste Koningsschild van Emet Wouters uit 1613 tot bijvoorbeeld onze eerste foto uit 1912 van Wilhelmus Heijmans die toen Koning schoot. Al die tijd werd er toen en zoals ook de laatste keer met Koningsschieten, de Koningsvogel met medaillon omgehangen bij de nieuwe Koning. En dat dus al 440 jaar in Nuland.

Op 21 mei 2023 tijdens het Gildefeest in Nuland zal er ook Koning geschoten worden, want de gildenfeesten zijn ongeveer zo oud als de Gilden zelf. Een feest waar vroeger de gilden bij elkaar kwamen om te drinken, te dansen en schietwedstrijden te houden. Het hele dorp was dan ook helemaal versierd en het openbare leven lag zo goed als stil.

In die tijd werd er geschoten met het geweer, kruis- boog en handboog zoals nu ook bij ons Gilde.

Natuurlijk is er op de Gildedag in Nuland nog veel meer te doen zoals de optocht, massale opmars, het Gildefeest en ook de wedstrijden zowel in trommen, vendelen, bazuinblazen, jeu de boules, en niet te vergeten het standaardrijden.

Hoe wijd zèn we?
Het feestterrein is op de IJzerkampen 22 waar een feesttent komt en rondom de wedstrijden in alle disciplines. De Optocht zal vanaf het Prins Bernhardplein van start gaan rond de klok van 12.15 uur. We houden u de komende maanden op de hoogteUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29689