Datum plaatsing: 28 december 2022

Centrum Rosmalen: groener, veiliger en beter bereikbaar 22 december 2022Rosmalen ('s Hertogenbosch): De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het definitieve maatregelenpakket voor centrum Rosmalen afgerond. We zetten nu de laatste stap door het verkeersbesluit te nemen. Daarna kunnen we de maatregelen uitvoeren. We doen dit om het centrum van Rosmalen groener, veiliger en beter bereikbaar te maken.

Wethouder Roy Geers: “Het centrum van Rosmalen heeft een grote aantrekkingskracht. Niet alleen op de inwoners van Rosmalen, ook veel mensen uit de regio weten het centrum te vinden. En dat willen we graag verder versterken. Genieten van de winkels en horeca in Rosmalen is nog fijner in een groen, veilig en goed bereikbaar dorpshart. We halen het snor- en bromfietsverkeer van De Driesprong af. Voegen bij herinrichting van straten en pleintjes groen toe. En zorgen voor meer evenwicht in de mogelijkheden voor lang- en kort parkeren.”

Waarom
Al eerder besloten we om meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers in het centrum. Dit doen we om de leefbaarheid en verblijfskwaliteit te verhogen. Tegelijkertijd is het idee om het auto-parkeren beter te laten aansluiten bij de parkeerbehoeftes van het vernieuwde centrum. En tot slot voegen we meer groen toe.
Om dit voor elkaar te krijgen, voert de gemeente een geslotenverklaring in. We passen de blauwe zone aan en het centrum wordt aangemerkt als een erf. Groen voegen we toe bij de herinrichting van het pleintje voor de kerk en in de Hoogstraat. Ook voegden we meer groen toe in de Korte Venstraat/Brouwerijstraat. In het hele proces hebben we gesproken met verschillende partijen.

Laatste processtap en vervolg
In de afgelopen periode heeft de gemeente samen met de omgeving invulling gegeven aan de maatregelen en de uitwerking van het regime. Dit proces is nu klaar. Om het maatregelenpakket uit te kunnen voeren, is een verkeersbesluit nodig. Dit besluit is op 23 december 2022 gepubliceerd. Afhankelijk van de bezwaarperiode, wil de gemeente volgend jaar starten met de invoering van de maatregelen. Natuurlijk bekijken we hoe de maatregelen werken als ze zijn uitgevoerd. En zetten we in het begin in op handhaving.

Meer weten? Kijk dan op: www.denbosch.nl/naarcentrumrosmalen.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15889