Datum plaatsing: 17 januari 2023

'Ondergrondse waterberging is oplossing voor regenwaterprobleem Den Bosch'


'Ondergrondse waterberging is oplossing voor regenwaterprobleem Den Bosch'


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): De gemeente 's-Hertogenbosch ligt in ťťn van de laagstgelegen gebieden
van Oost-Brabant. Het is lastig om daar droge voeten te houden bij hoge
waterstanden. Na het hoogwater van 1995, waarbij zelfs de A2 onder water
kwam te staan, zijn grote waterbergingsgebieden ingericht om de regio te
beschermen. Maar de laatste klimaatscenario's laten zien dat de kans
toeneemt dat omliggende rivieren, zoals de Maas, de Dommel en de Aa
extreme hoeveelheden water niet meer kunnen afvoeren in perioden van
hevige regenval. Meer waterberging is dus noodzakelijk.

De afgelopen jaren is het plan Hoog Water Den Bosch uitgevoerd en zijn
diverse retentiebekken aangelegd. Hierdoor kan overtollig water de
omliggende polders instromen. "Om in 2050 een waterveilige regio te
hebben is echter vier keer zoveel ruimte nodig. Het is evident dat dit
grote gevolgen heeft voor de bouw van toekomstige woningen,
bedrijfsgebouwen en overige voorzieningen in de omgeving van Den Bosch,"
redeneren samenwerkende partijen zoals lokale waterschappen en
omliggende gemeenten.

Ondergrondse waterberging

Dat er alleen maar wordt gekeken naar oplossingen bovengronds is
onbegrijpelijk. Er zijn volop mogelijkheden voor ondergrondse berging,
zoals bijvoorbeeld infiltratie in diepere lagen van de bodem. Met de
juiste kennis van de bodem en de nieuwste meettechnieken kan heel
plaatselijk worden bepaald waar het overtollige water kan worden
opgeslagen.

Deze dieper gelegen zandlagen liggen als een soort platgeslagen
pannenkoeken in de bodem. Water kan zich hierin gemakkelijk horizontaal
verspreiden en dat biedt als voordeel dat er heel eenvoudig een vrij
grote spaarbuffer van water kan worden gecreŽerd. Met ondergrondse
opslag kost regenwaterberging bovengronds bijna geen ruimte en gaat het
niet ten koste van woningbouw in Den Bosch.

Beregening in droge periodes

In periodes van langdurige droogte, wanneer boeren steeds vaker hinder
ondervinden van algehele sproeiverboden, kan dit opgeslagen water ook
gemakkelijk worden opgepompt om landbouwgebieden te besproeien of het
grondwater op peil te brengen. Dit zorgt zodoende voor aanzienlijk
minder schade aan funderingen van gebouwen en het mislukken van oogsten.

Actief waterbeheer

Dit is een expertquote van Robin Lomulder, senior adviseur hydrologie,
Fugro. Geo-dataspecialist Fugro kan op lokale schaal de grondlagen in
kaart brengen. Met innovatieve technieken kan zeer accuraat worden
bepaald waar grote hoeveelheden overtollig (regen)water kunnen worden
opgeslagen. Door een intensieve samenwerking tussen agrariŽrs en lokale
waterschappen is een gebiedsgerichte aanpak met actief waterbeheer in de
diepere lagen van de bodem de oplossing voor waterberging rondom grote
steden.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12913