Datum plaatsing: 17 januari 2023

Daor hedde de GuldNuland ('s Hertogenbosch): Eens per jaar komen de Gilden van Kring Maasland bijeen om een groot Gildefeest te vieren, en dit jaar is het gilde St. Antonius Abt te Nuland gastheer van de gilden. Maar wat betekent dit…?

Een Gildefeest begint traditiegetrouw met een eucharistieviering in de kerk. Deze Heilige mis symboliseert al eeuwen de nauwe band van de Gilden met de Katholieke kerk. Die nauwe band is er ook in onze parochie en zoals de Gildefeesten van Kring Maasland in 1949, 1953, 1974, 1986, 1994 en 1999 begonnen deze ook met een Heilige mis.

Op 21 mei zal deze dag dus ook beginnen met een Heilige mis en van alle Gilden zullen er Koningen, Keizers en Hoofdlieden aanwezig zijn. De viering zal natuurlijk geleid worden door onze Gildeheer pastor Verbakel, voor iedereen die er is en die er was…..

Tijdens deze kleurrijke eucharistieviering in onze parochiekerk zal de inwijding zijn van ons eigen nieuwe Vaandel en krijgt ons Gilde ook het Vaandel van Kring Maasland overhandigd en dan is het officieel en kan daarna het Gildefeest beginnen.

Na de Heilige mis is er de Erewijn, dit is een uitnodiging van de Gemeente om samen met de Burgemeester, of afgevaardigde, alle Hoofdlieden, Koningen en Keizers wat te eten en samen het glas te heffen op een mooie kleurrijke, broederlijke en gezellige Gildedag………Proost !!

Daor hedde de Guld

Het Gildefeest begint op gang te komen en men begint aan de optocht door het dorp. Voorop zal Harmonie Union lopen en daarachter alle Gilden. Maar de Gildebroeders marcheren niet zoals de harmonie, nee, een Gilde “gaat”. Bij ons Gilde gaat voorop de standaardruiter die zigzaggend de weg vrij maakt en gevolgd wordt door tromgeroffel van de tamboers, bazuingeschal door de bazuinblazers en vliegend vendel door de vendeliers. Daarachter de Hoofdman, de Vaandrig met het Vaandel, de Koning met zilverdragers en tenslotte de overige Gildebroeders met als laatste de twee hellebaardiers. Naast ons Gilde loopt dan ook nog de commandant om de hele stoet met Gildebroeders dwars door ons mooie dorp te leiden. Na ons Gilde lopen er wel 1500 Gildebroeders en Gildezusters van ongeveer 50 Gilden door het versierde Nuland heen. Een magnifiek schouwspel dat je moet zien.

Aan het einde van deze optocht passeren de Gilden de tribune met genodigden en maken de Gilden zich op voor de massale opmars op het feestterrein. De Gilden stellen zich op aan de overkant van de tribune met eerst de standaardruiters en daarachter in een lange rij naast elkaar de tamboers. Achter de tamboers staan de bazuinblazers, Vaandrigs met hun Vaandel, Hoofdlieden, Keizers, Koningen met de zilverdragers en daarachter de vendeliers.

“Voorwaarts mars” en met tromgeroffel en bazuingeschal komt men naar voren, richting de tribune. Een bijzonder en indrukwekkend tafereel. Hierna volgen enkele toespraken, de Vaandrig zwaait het Vaandel voor de Eed van Trouw aan het Wereldlijk gezag en het Wilhelmus word gespeeld door Harmonie Union. Aan het eind van deze ceremonie brengen alle vendeliers een gezamenlijke vendelgroet, en daarna de afmars. De wedstrijden kunnen beginnen.

Hoe wijd zèn we ?

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en diverse afspraken zijn al gemaakt. Ook de optochtroute is rond en maken we binnenkort via deze nieuwsbrief bekend. Versiering van deze optochtroute wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld! Vorige nieuwsbrief gemist??? Zie Facebook en onze website!Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 1.32787