Datum plaatsing: 26 januari 2023

Burgemeester Marieke Moorman benoemd tot ereburger van BernhezeHeesch (Bernheze): Donderdag 26 januari werd burgemeester Moorman benoemd tot ereburger van de gemeente Bernheze. Tijdens de buitengewone raadsvergadering, waarbij Marieke Moorman afscheid neemt als burgemeester, reikte waarnemend voorzitter van de raad Cor van Erp deze gemeentelijke onderscheiding uit.

Burgemeester Marieke Moorman ontving de onderscheiding als blijk van waardering en uit dankbaarheid voor haar uitzonderlijke verdiensten voor Bernheze en haar inwoners. Zij heeft sinds haar start in Bernheze onverminderd aandacht gehad voor het wel en wee van de inwoners en staat midden in de samenleving. Zij heeft veel inwoners met raad en daad bijgestaan en had altijd een luisterend oor voor mensen die dat nodig hadden. Ook uit diverse nevenfuncties blijkt haar betrokkenheid bij de inwoners.

Een echte verbinder

In de ruim negen jaar van haar burgemeesterschap, heeft Marieke Moorman Bernheze bestuurlijk op de kaart gezet en de bestuurskracht versterkt. Met haar verbindende kwaliteiten heeft zij een grote bijdrage geleverd aan een aantal complexe dossiers. Daarnaast heeft zij op regionaal en provinciaal niveau een groot bestuurlijk netwerk waarmee zij Bernheze op de kaart heeft gezet. In vele bestuurlijke nevenfuncties leverde zij ook een zeer actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de regio Noordoost Brabant en de provinciale samenwerking.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15883