Datum plaatsing: 25 februari 2023

Brabants boekske 2023 gered


Brabants boekske 2023 gered


Lith (Oss): Op zondag 5 maart 2023 presenteren redacteur Jan Luysterburg en eindredacteur Yoïn van Spijk in mfa De Snoeck te Lith het Brabants boekske 2023 met als titel: ’k Zal oe zegge wie ik ben. Hiermee wordt voor de achttiende keer een jaarlijkse traditie voortgezet. Maar het voortbestaan van dit culturele evenement heeft aan een zijden draadje gehangen.

Redding

‘Je maakt ons al jaren blij met je wekelijkse dialectrubriek, dus we mogen wel eens iets terugdoen.’ Met deze woorden begeleidde Ton Tielemans, die samen met zijn echtgenote Bep en hun zoon Freek uitgeverij Minerve Pers runt, het gulle gebaar waarmee hij het voortbestaan van het Brabants boekske veilig stelde.

Elk jaar werd afgewacht wat het thema van de landelijke boekenweek was. Daarna werden de Brabantse dialectauteurs uitgenodigd om aan de hand van dat thema een verhaal of gedicht te schrijven, ieder in zijn eigen Brabantse dialect. Deze verhalen en gedichten werden door de twee redacteuren beoordeeld op kwaliteit en al of niet opgenomen in het Brabants boekske. Iris Bongers uit Lith maakte daar altijd tien tot twaalf leuke, toepasselijke tekeningen bij, zodat begin maart in Lith, voor een volle zaal, een fraai uitgevoerd Brabants boekske kon worden gepresenteerd.

Cultureel erfgoed

Het Brabants boekske verscheen in 2022 voor de zeventiende keer. In het boekske werd echter aangekondigd dat de Stichting Brabants, de uitgever van het boekske, ermee ophield. Het boekske was al die jaren al enigszins verliesgevend geweest, maar de laatste jaren liepen de verliezen zodanig op dat de stichting deze niet meer wilde dragen. Het risico bestond namelijk dat ook de andere doelen van de stichting gevaar liepen. Bovendien vond de inmiddels tachtigjarige Cor Swanenberg, een van de twee redacteuren van het boekske, het na zeventien jaar welletjes.

Jan Luysterburg, de andere redacteur, gaf zich echter niet gewonnen. Hij gaf tijdens de presentatie van het boekske aan door te willen gaan. De dialecten vormen immers een kostbaar en waardevol cultureel erfgoed. Bovendien mag een uiterst zinvolle traditie die al zeventien jaar bestaat natuurlijk niet zomaar verdwijnen. De dialectschrijvers en -dichters krijgen al zo weinig podia tot hun beschikking.

Probleem

Het was dit jaar lang wachten op het thema, dat ’identiteit’ bleek te zijn. Luysterburg vertaalde dit onmiddellijk in: ’k Zal oe vertelle wie ik ben, als titel voor het achttiende Brabants boekske.

Vanuit de hele provincie ondervond Jan veel steun voor zijn initiatief. De mensen die jaarlijks de Brabantse Kerstgedichtenwedstrijd organiseren boden spontaan aan ook de presentatie van het Brabants boekske te willen verzorgen. De gemeente Oss stelde elk jaar al de Willem Ivenprijs beschikbaar voor het mooiste verhaal of gedicht in het boekske en gaat daar graag mee door. De onafhankelijke jury die de winnaar bepaalt wil haar werk ook voortzetten.

Marja van Trier, een professionele vormgever, bood aan om het boekske gratis vorm te geven en begon alvast met het ontwerpen van een prachtige omslag.

Iris Bongers ging weer ijverig aan de slag met het maken van fraaie tekeningen. Er bood zich een zeer deskundige taalkenner aan als eindredacteur: Yoïn van Spijk. Frans van den Bogaard wil weer graag van de presentatie een fotoverslag en geluidsopnamen maken. Drukkerij Printsupport4u wil graag de huidige en toekomstige uitgaven blijven verzorgen en bracht een scherpe offerte uit.

Op de dag dat de literaire bijdragen binnen moesten zijn waren er op de kop af vijftig inzendingen, evenveel als andere jaren.

De hele organisatie was dus rond. Alleen was er geen cent in kas, dus waarvan moest de drukker betaald worden?!

Redding

Goede raad was duur. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant, dat was aanbevolen door mevrouw Ina Adema, de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, gaf niet thuis. En in deze moeilijke en onzekere tijden, met voortdurende stijgingen van de prijzen voor energie, papier en drukwerk, is het erg moeilijk om sponsoren te vinden.

Jan legde zijn problemen voor aan de leiding van Minerve Pers. Die hoefde niet lang na te denken om de verlossende woorden uit te spreken: Minerve Pers betaalt de factuur van de drukker, ondanks het risico dat dit bedrag achteraf niet helemaal wordt terugbetaald. Met andere woorden, Minerve Pers staat financieel garant. Mocht er eventueel winst worden gemaakt, dan gaat die in een potje voor uitgave nummer negentien van het Brabants boekske.

Op zondag 5 maart 2023 om 14.00 uur wordt in de zaal van mfa De Snoeck aan het Marktplein 24 te Lith het achttiende Brabants boekske gepresenteerd, tijdens een amusementsprogramma vol dialect en muziek van Treveris uit Loon op Zand. ‘En wat is het een prachtig boekje geworden!’, zegt Luysterburg trots en blij. Na 5 maart is het Brabants boekske 2023 verkrijgbaar via het adres luysterburg01@ziggo.nl en in de reguliere boekhandel. De prijs is € 18,00.

Daarmee heeft u dan een waardevol en fraai uitgevoerd boekwerkje in handen, vol amusante, trieste, vrolijke, luchtige, indringende en fantastische verhalen en gedichten, die allemaal zijn geschreven in het eigen Brabantse dialect van de auteurs.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30449