Datum plaatsing: 06 maart 2023

Valt er wat te kiezen voor dorpsbewoners?!


Valt er wat te kiezen voor dorpsbewoners?!


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Op 15 maart kunnen de kiezers in Brabant uit een lijst van maar liefst
20 partijen die meedoen aan de verkiezingen van Provinciale Staten één
kandidaat kiezen. En de vraag die je de afgelopen tijd hoort is: “Valt
er wat te kiezen?”. Hier tegenover staat de opmerking van “Er valt zeker
wat te kiezen!”. Want er spelen genoeg zaken op het Brabantse
platteland. Ook op politiek gebied. Om daar meer informatie over te
geven, is onder auspiciën van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant
en in samenwerking met de partijen die deelnemen aan de verkiezingen een
magazine verschenen.

Daarin komen brandende vragen ten aanzien bijvoorbeeld de stagnerende
woningbouw in de dorpen, het jongerenbeleid, het openbaar vervoer in
kleine kernen, de opvang van vluchtelingen en het voorzieningenniveau
aan bod. Op deze en andere hot items geven de 20 deelnemende partijen
een antwoord in het verkiezingsnummer.

“Meer betrokkenheid vanuit provinciehuis”

De voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant Evert van
Schoonhoven vraagt zich in de verkiezingsspecial hardop af of het
maatschappelijk onbehagen de Brabantse politiek verder mee gaat bepalen.
“Ik hoop oprecht dat de nieuwe statenleden deze urgentie voelen en
hierbij daadwerkelijk in de komende 4 jaar de aanwezige talenten en
kwaliteiten bij de Brabantse inwoners aan gaan boren en weten te vinden.
Niet symbolisch via een referendum of een burgerberaad, maar veel meer
met een duidelijke, structurele betrokkenheid vanuit het provinciehuis.
En wij willen daar als belangengroepering graag bij helpen!”

De antwoorden vanuit de politiek en het concreet omzetten in daden na de
verkiezingen zullen daarbij zeker een grote rol gaan spelen. Die zijn
te bekijken en te downloaden via de website van de Vereniging Kleine
Kernen Noord-Brabant www.vkknoordbrabant.nl.

NOS- Slotdebat en uitslagenavond vanuit het provinciehuis

Rondom de Provinciale Statenverkiezingen zendt de NOS een aantal
live-uitzendingen uit van het provinciehuis in Den Bosch.

Vanuit de hal van het provinciehuis wordt het slotdebat van de
landelijke lijsttrekkers uitgezonden op 14 maart. En op 15 maart
verzorgt de NOS de uitslagenavond vanuit het provinciehuis die via NPO 1
wordt uitgezonden.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.17125